Talip Küçükcan

School of Oriental and African Studies'te (Londra Üniversitesi) yüksek lisans, Centre for Research in Ethnic Relations'da (Warwick Üniversitesi) doktora yaptı. Aynı üniversitede iki yıl süre ile doktora sonrası araştırmalar yürüttü. Ortadoğu siyaseti, Türkiye-AB ilişkileri, Avrupa Birliği ülkelerindeki Türkler, din-devlet ilişkileri ve yükseköğretim politikaları konularında çalışmalar yürütmektedir.
  • Resim Yok
    SETA ve Pollmark tarafından 2497 noktada toplam 10577 kişi üzerinde gerçekleştirilen bu çalışma Türkiye'de bu konuda yapılmış en kapsamlı araştırma.