Bu Konuda Daha Fazla

  • Bu analizde koronavirüs (Covid-19) salgını sürecindeki medya paylaşımları ve haberler incelenmektedir. Özellikle Mart ve Nisan aylarını kapsayan zorlu sürecin Türkiye’de kendilerini 'muhalif' olarak kodlayan sol ve seküler referanslı medya organlarının söylemlerinde nasıl karşılık bulduğu araştırılmaktadır.

  • Bu analizin konusunu pandemi sürecinde icra ve iflas hukukunda alınan tedbirlerin etkileri ve normalleşme sürecinde cebri icra sistemine ilişkin beklentiler oluşturmaktadır.

  • Bu analiz Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü’nün (NATO) küresel tehdit algılarını, NATO’ya yönelik yakın dönemdeki eleştirileri, Aralık 2019’da ortaya çıkan ve dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) salgınına yönelik NATO’nun tepkisini ve bu bağlamda örgütün geleceğini incelemektedir.

  • Bu çalışma Koronavirüs (Covid-19) sonrası dönemde “yapay zeka” temelli teknolojilerin uluslararası güvenliğe etkilerini analiz etmekte ve Türkiye'nin bu alandaki strateji ve planlamalarına dair öneriler sunmaktadır.

  • Ocak ayından itibaren dünya gündeminin bir numaralı konusu olan koronavirüs uzunca bir süre daha gündemdeki bu yerini koruyacağa benziyor. Eğitimden sağlığa ekonomiden devletler arası ilişkilere kadar her alanı domine eden koronavirüse karşı mücadelede hangi strateji ve yöntemlerin daha olumlu sonuç vereceği sürecin başından itibaren en çok tartışılan konulardan birisi. Bastırma ve yatıştırma stratejileri şeklinde karşımıza çıkan iki temel strateji, ülkelerin virüse karşı mücadeledeki başarılarının temel belirleyicisi olacak.