Bu Konuda Daha Fazla

SETA’nın Avrupa araştırmalarının temel araştırma alanları başta İslamofobi ve diaspora çalışmaları olmak üzere Avrupa’daki aşırı sağ oluşumlar ve Türkiye’nin Avrupa Birliği (AB) üyeliğidir. Başta Almanya, Fransa ve İngiltere gibi önde gelen AB ülkelerindeki sosyopolitik gelişmeler ile bu ülkelerin dış politikaları hakkında etraflıca araştırmalar yapılmaktadır. Yapılan bu araştırmalara ek olarak düzenlenen spesifik konulardaki çalıştay, panel ve raporlarda elde edilen çıktılar kamuoyu ve karar alıcılara sunulmaktadır. Ayrıca hazırlanan rapor ve analizler Birleşmiş Milletler, Avrupa Parlamentosu, AGİT gibi uluslararası kurum ve kuruluşların karar alıcıları ve kamuoylarına da sunulmakta ve muhatapların ilgili konulardaki SETA perspektifine doğrudan ulaşmaları sağlanmaktadır.