Bu Konuda Daha Fazla

SETA, eğitim ve sosyal politikalar araştırmalarında Türkiye’de ve dünyadaki temel eğitim, yükseköğretim, gençlik ve bilim politikaları alanlarındaki gelişim ve değişimleri yakından takip ederek araştırmalar yapmaktadır. Hazırlanan kitap, rapor, analiz ve diğer yayınlar ile gerek kamuoyu oluşturma gerekse politika yapıcılara ışık tutma bakımından katkı sunulması hedeflenmektedir. Eğitim ve sosyal politikalar araştırmalarının başlıca çalışma alanları temel eğitim, yükseköğretim, eğitim politikaları, sosyal politikalar, bilim politikaları ve gençlik konularıdır.