Belediyelerin Engelli Memnuniyetine Katkıları

Belediyelerin Engelli Memnuniyetine Katkıları

Bu analizin amacı belediyelerin engellilere Yüşrayönelik hizmetlerini genel itibarıyla incelemek ve değerlendirmektir.

Paylaş
Dosyayı İndir
Engelliler, yaşamın hemen her alanında engelli olmayan bireylere kıyasla dezavantajlı bir konumdadır. Bu nedenle onların haklarına saygı göstermek ve bu haklara erişimlerini sağlamak/kolaylaştırmak, yaşam kalitelerini artırmak ve toplumsal katılımlarını teşvik etmek hem merkezi hem de yerel yönetimlerin görevlerindendir. Belediyeler bu görevi yerine getirmek ve engellilere yönelik hizmetler sunmakla yükümlü en önemli kurumlardan biridir. Bu analizin amacı belediyelerin engellilere yönelik hizmetlerini genel itibarıyla incelemek ve değerlendirmektir. Bu bağlamda öncelikle belediyelerin engellilere sunduğu hizmetlerin yasal çerçevesi değerlendirilmektedir. Ardından belediyeler tarafından engellilere yönelik sunulan hizmetler ve bunlar hakkında engellilerin memnuniyet düzeyleri ele alınmaktadır. Ortaya çıkan tabloya göre de engellilerin memnuniyet düzeylerinin artırılmasına dönük öneriler sıralanmaktadır. Çalışmayı incelemek için burayı tıklayın.