Bu Konuda Daha Fazla

SETA’nın toplum ve medya araştırma alanında çalışma odakları arasında sosyal politikalar, aile, sağlık, eğitim, şehir araştırmaları ve yönetimi, göç, toplumsal hareketler ve kültür politikaları yer almaktadır. Bu alanlardaki çıktılar hem yönetici elitlere hem de sivil topluma yönelik olarak paylaşılmaktadır.