• SETA’nın gelenek haline gelen SETA Yıllığı bu sene de Türkiye’yi ilgilendiren bütün meselelere dair geniş bir perspektif sunuyor ve tecrübe edilen gelişmeleri; iç siyaset, dış politika, güvenlik, savunma, göç, hukuk, ekonomi ve enerji alanlarında gündem oluşturmuş kritik konuları bir araya getirerek analiz ediyor.
  • Türkiye'nin bugün karşılaştığı nerdeyse tüm sorunların temelinde, son 1-2 yüzyıldır dış ülkelere karşı verdiği bu finansman, cari açık sorunu yatar. İhracatın rekabet gücünün, teşvikler, katma değeri yüksek üretime odaklanma ve Ar-Ge harcamaları ile artırılması ve cari açığın düşürülmesi sürecinin de yeşil dönüşüme uygun olarak sürdürülmesinde fayda var.
  • COP neden önemlidir? COP26’yı önemli kılan nedir ve konferansta öne çıkan başlıklar nelerdir? Konferansta gelişmiş ülkelerin öne çıkan argümanları nelerdir? Konferansta az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin öne çıkan argümanları nelerdir? Genel itibarıyla COP26 nasıl değerlendirilebilir?

Bu Konuda Daha Fazla

SETA’nın enerji araştırmalarının odağında Türkiye’nin enerji merkezi olma hedefi, dünyada ve Türkiye’de mevcut enerji projeleri, petrol ve doğal gaz boru hatları, sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG), yenilenebilir enerji ve nükleer enerji konuları yer almaktadır. Bu alanda gerçekleştirilen faaliyetler kamu ve özel kurumlar başta gelmek üzere akademi dünyası ile iş birliği içinde yürütülmektedir. Bu alanda kitap, rapor, analiz ve perspektif formatında Türkçe ve İngilizce yayınlar yapılarak karar alıcılar, piyasa aktörleri ve toplumun bilgilendirilmesi ve farkındalık oluşturulması hedeflenmektedir.