Bu Konuda Daha Fazla

SETA’nın enerji araştırmalarının odağında Türkiye’nin enerji merkezi olma hedefi, dünyada ve Türkiye’de mevcut enerji projeleri, petrol ve doğal gaz boru hatları, sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG), yenilenebilir enerji ve nükleer enerji konuları yer almaktadır. Bu alanda gerçekleştirilen faaliyetler kamu ve özel kurumlar başta gelmek üzere akademi dünyası ile iş birliği içinde yürütülmektedir. Bu alanda kitap, rapor, analiz ve perspektif formatında Türkçe ve İngilizce yayınlar yapılarak karar alıcılar, piyasa aktörleri ve toplumun bilgilendirilmesi ve farkındalık oluşturulması hedeflenmektedir.