Bu Konuda Daha Fazla

SETA Enerji Masası Enerji Arz Güvenliği, Enerji Merkezi Olma Yolunda Türkiye, Dünya ve Türkiye’de Mevcut Enerji Projeleri, Petrol ve Doğalgaz Boru Hatları, LNG, Yenilenebilir Enerji ve Nükleer Enerji alanlarında araştırmalar yapmaktadır. Enerji Masası faaliyetlerini kamu ve özel kurumlar başta gelmek üzere akademi dünyası ile işbirliği içinde yürütmektedir. Perspektif, Analiz ve Rapor olmak üzere Türkçe ve İngilizce yayın yapmakta olan Enerji Masası, yaptığı çalışmalar ile karar alıcıları, piyasa aktörlerini ve toplumu bilgilendirmeyi ve farkındalık yaratmayı hedeflemektedir.