İsmail Kavaz

Araştırmacı, Enerji Araştırmaları, Ankara
2009 yılında Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonometri Bölümü’nden mezun oldu. Yüksek lisans eğitimini 2011 yılında Leicester Üniversitesi’nde tamamlayan İsmail Kavaz, doktora derecesini 2018 yılında Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi’nde hazırladığı “Türkiye için Enerji Talebi Modellemesi ve Tahmini” başlıklı teziyle aldı. Çalışma alanları arasında enerji politikaları, enerji kaynakları, verimlilik ve enerji talebi konuları bulunmaktadır. SETA Vakfı Enerji Araştırmaları Direktörlüğünde görev yapan Kavaz, aynı zamanda Bingöl Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat bölümünde akademisyen olarak çalışmaktadır.

Direktörlük

  • Bu çalışmada Türkiye’nin genel enerji görünümü incelenmekte ve ardından 2018’de gerçekleştirilen enerji projeleri hakkında bilgiler verilmektedir. Son olarak geride bırakılan yılda gündemde olan İran yaptırımları ve Doğu Akdeniz’de yaşanan önemli gelişmelere değinilmektedir...
  • Trump yönetimi ilk yılında enerji alanında nasıl bir performans sergiledi? Küresel enerji piyasaları ABD’nin enerji politikalarından nasıl etkilendi? Türkiye ve bölge açısından söz konusu politikaların etkileri nelerdir?