Analiz: 2018’de Türkiye | Enerji

Bu çalışmada Türkiye’nin genel enerji görünümü incelenmekte ve ardından 2018’de gerçekleştirilen enerji projeleri hakkında bilgiler verilmektedir. Son olarak geride bırakılan yılda gündemde olan İran yaptırımları ve Doğu Akdeniz’de yaşanan önemli gelişmelere değinilmektedir...

2018, Türkiye’de enerji alanında gerçekleştirilen faaliyetler açısından değerlendirildiğinde uluslararası projelerin ve arz güvenliğini artırmak adına yerli kaynak kullanımını önceleyen çalışmaların öne çıktığı bir yıl olmuştur. Enerji ihtiyacını önemli ölçüde dış tedarikçilerden karşılayan Türkiye’de bu durumun beraberinde getirdiği riskleri minimum seviyelere indirmek adına projeler devam etmektedir.

Türkiye’nin yerli ve milli enerji politikalarının hem ekonomi hem de siyasete olan yansımaları 2018’de de sürmüştür. “Milli Enerji ve Maden Politikası” kapsamında ortaya konulan amaç ve hedefler Türkiye’nin enerji stratejilerini oluşturmaya devam etmiştir. Bu çerçevede özellikle yerlileştirme ve enerji arz güvenliği noktalarında atılan adımlar dikkat çekmektedir.

2018 geride bırakılırken Türkiye’de enerji alanında hayata geçirilen projelerin başında TANAP, TürkAkım, Akkuyu Nükleer Enerji Santrali, petrol ve doğal gaz arama çalışmaları, depolama kapasitesinin artırımıyla ilgili faaliyetler ve yenilenebilir enerji bağlamında yaşanan gelişmeler gelmektedir.

Türkiye bir yandan söz konusu projelerle dünya genelinde adından söz ettirirken diğer yandan bulunduğu coğrafya gereği ekonomik ve politik gerginliklerin merkezinde bulunmaktadır. Enerji özelinde ise 2018, Doğu Akdeniz’de yine kritik süreçlerin ve ABD’nin İran’a uyguladığı yaptırımların geride bırakıldığı bir dönem olarak kayıtlara geçmiştir.

“2018’de Enerji” başlıklı bu çalışmada ilk olarak Türkiye’nin genel enerji görünümü incelenmekte ve ardından 2018’de gerçekleştirilen enerji projeleri hakkında bilgiler verilmektedir. Son olarak geride bırakılan yılda gündemde olan İran yaptırımları ve Doğu Akdeniz’de yaşanan önemli gelişmelere değinilmektedir…

Etiketler: