Analiz: Sürdürülebilirlik Politikaları Çerçevesinde Enerji Verimliliği

Bu analizde sürdürülebilirlik teması çerçevesinde enerji verimliliğiyle ilgili küresel gelişmeler ve dünyada öne çıkan ülkeler ele alınarak Türkiye’nin bu alandaki durumu, potansiyeli ve ülkede yapılan düzenlemeler aktarılmaktadır.

Dünya genelinde enerji kaynaklarının azalma eğiliminde olması ülkeleri bu alanda farklı politikalar geliştirmeye zorlamaktadır. Bu çerçevede mevcut enerji kaynaklarının artan nüfus ve ekonomideki gelişmelere paralel olarak sürdürülebilirliği tartışma konusudur. Dolayısıyla enerji kaynaklarına sahip olma konusundaki rekabet bu kaynakları daha etkin ve verimli bir şekilde kullanma yönüne evrilmiştir. Bu bağlamda enerji verimliliği teması ön plana çıkmaktadır. Enerji verimliliği günümüzde en önemli öz kaynak olarak kabul edilmektedir. Sürdürülebilir enerji politikaları açısından verimlilik olmazsa olmaz bir değer taşımaktadır. Bu nedenle enerji alanında verimlilik konusu küresel ölçekte ilk sıralarda yer almaktadır. Gelişmiş ekonomilerin bahsi geçen alanda başarılı politikalar izlemesi ve ekonomik olarak avantajlı bir konuma yükselmeleri diğer ülkelerin de enerji verimliliğiyle ilgili stratejiler geliştirmesinde etkili olmaktadır. Ancak bu alanda gelinen nokta istenilen düzeyde değildir.

Türkiye’de ise enerji verimliliği çalışmalarının özellikle 2000’lerden sonra hız kazandığı gözlemlenmektedir. Fosil yakıtlar bakımından dışa bağımlılığı devam eden Türkiye’de enerji alanında verimlilik gibi alternatif stratejiler geliştirilmesinde geç kalınmış olsa da hayata geçirilen uygulamalar memnuniyet vericidir. Son dönemde yapılan yasal ve kamusal düzenlemeler sonucunda ülkede enerji verimliliği hususunda belli bir mesafe katedildiği görülmektedir. Öte yandan Türkiye’de enerji verimliliği alanındaki potansiyelden henüz tam anlamıyla yararlanılamadığı açıktır.

Bu analizde sürdürülebilirlik teması çerçevesinde enerji verimliliğiyle ilgili küresel gelişmeler ve dünyada öne çıkan ülkeler ele alınarak Türkiye’nin bu alandaki durumu, potansiyeli ve ülkede yapılan düzenlemeler aktarılmaktadır.

Etiketler: