TürkAkım’da Vanalar Açıldı

Her biri 15,75 milyar metreküp doğal gaz taşıma kapasitesine sahip iki hattan oluşan projede önemli bir süreç geride bırakıldı.

Rus gazını Türkiye üzerinden Avrupa’ya taşıyacak olan TürkAkım doğal gaz boru hattı Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin’in katıldığı törenle açıldı. Her biri 15,75 milyar metreküp doğal gaz taşıma kapasitesine sahip iki hattan oluşan projede önemli bir süreç geride bırakıldı. Bu hatlardan biri Türkiye’ye diğeri ise Bulgaristan, Sırbistan, Macaristan ve Slovakya gibi Avrupa ülkelerine gaz transferi gerçekleştirecek. Böylece Türkiye’nin son dönemde aktif rol aldığı büyük enerji projelerine bir yenisi daha eklendi. Haziran 2018’de açılışı yapılan TANAP’ın ardından TürkAkım projesinin de başarıyla bu noktaya getirilmesi Türkiye’nin küresel enerji piyasalarındaki itibarının artırılması anlamında oldukça önemli.

Türkiye, bulunduğu coğrafi konumu sayesinde enerji arz ve talep eden ülkeleri adeta doğal bir köprü gibi birbirine bağlamaktadır. Dolayısıyla coğrafi konumunun getirdiği avantajları fırsata dönüştürmek adına uluslararası enerji transfer projelerinde cazip bir merkez olma hüviyetini sürdürecektir. Bahsi geçen projeler Türkiye’nin enerji arz güvenliğine katkı sağlamanın yanında ülkenin enerji üssü konumunu güçlendirmesi bakımından fırsatlar sunmakta. Bu bağlamda TürkAkım, Türkiye ile Rusya arasındaki dostluk ve enerji vizyonunun somut bir göstergesi olmasının yanında Türkiye’nin enerji arz güvenliğinde oynayacağı kilit rol bakımından da stratejik bir öneme sahip.

Projenin Türkiye açısından önemi

TürkAkım doğal gaz boru hattı esas itibarıyla iki açıdan kritik öneme sahiptir. Bunlardan birincisi TürkAkım projesi Türkiye’nin enerji arz güvenliğinin artırılması ve özellikle Trakya bölgesindeki sanayi tesislerinin elektrik ihtiyacının karşılanması noktasında önemli rol oynayacaktır. İkinci olarak ise bu hat ile Avrupa’nın doğal gaz kaynaklarına sürekli ve güvenli bir biçimde ulaşabilme olanağı sağlamlaştırılacaktır. Bilindiği üzere Batı Doğal Gaz Boru Hattı’nı ikame edecek olan TürkAkım ile birlikte eskiden beş transit ülkeden geçerek Avrupa’ya ulaştırılan kaynaklar şimdi sadece Türkiye üzerinden Avrupa Kıtası’na bağlanıyor. Bu da Türkiye’nin enerji piyasalarındaki stratejik önemini artırmaktadır.

Bunun yanında Türkiye enerji talebinin en hızlı şekilde arttığı ülkeler arasında yer almakta. Haliyle Türkiye açısından artan enerji ihtiyacının kesintisiz biçimde karşılanması bir zorunluluktur. Bu bağlamda Rusya, Türkiye için önemli bir gaz tedarikçisi konumuna sahip. Öyle ki yıllık doğal gaz talebinin yarıdan fazlası Rusya’dan sağlanıyor. Ayrıca bu projeyle Batı Hattı’nın aksine aracı ülkelere gerek kalmaksızın direkt olarak Rusya’dan Türkiye’ye gaz akışı sağlanacak. Böylece üçüncü taraflardan kaynaklanan olası kesintilerin önüne geçilmiş olunacak. Dolayısıyla TürkAkım, Türkiye’nin doğal gaza güvenli bir şekilde erişmesi açısından stratejik bir projedir.

Türkiye’nin yol haritası

Türkiye bundan sonraki süreçte halihazırda ev sahipliği yaptığı büyük enerji projelerine hız kesmeden devam etmelidir. TANAP ve TürkAkım gibi projeler Türkiye’nin gelecekte benzeri projelerde aktif rol üstlenmesi bakımından adeta referans niteliğindedir. Yakın geçmişte “Enerjinin İpek Yolu” olarak tanımlanan TANAP tamamlanarak Avrupa’ya Türkiye üzerinden gaz akışı başlatılmıştı. Bugün ise TürkAkım ile enerjide merkez ülke olma hedefine bir adım daha yaklaşılmıştır.

İlerleyen günlerde Doğu Akdeniz havzasından çıkartılan kaynakların Avrupa pazarına taşınması konusu daha sık gündeme gelecektir. Söz konusu transfer güzergahı bakımından ise Türkiye en uygun rota konumunda. Dolayısıyla bu avantajını diplomasi kanalıyla destekleyerek Avrupa’nın enerji ihtiyacını karşılamada transit ülke olma hüviyetinin güçlendirilmesi gerekmekte. Sonraki süreçte ise enerjide merkez ülke olma vizyonu doğrultusundaki faaliyetler sürdürülmelidir.

[Sabah, 11 Ocak 2020]

Etiketler: