Perspektif: Hukuki Açıdan ABD’nin PKK/YPG’ye Silah Yardımı

ABD’nin ulusal hukuk sistemine göre Suriye’de askeri güç bulundurmasının dayanağı ve öngörülen amaçları nedir? Suriye’de bulunan terör örgütlerine ABD tarafından verilen silahlar ulusal hukuka uygun mudur? Devletlerin terör örgütleri ile ilişkisi uluslararası hukuk mevzuatı ve yargı kararlarına nasıl bir aykırılık teşkil eder?

Washington’ın Suriye politikasının net olmaması ve YPG, SDG ve benzeri isimler altında PKK gibi terör örgütlerine aktif desteği artırması yalnızca Türkiye değil bütün bölge için endişe verici boyutlara ulaşmıştır. Bu durum akıllara ABD’nin iç hukuk kurallarını ve uluslararası toplumun gerek Birleşmiş Milletler (BM) gerekse bölgesel organizasyonlar çatısı altında kabul ettiği anlaşma ve ilkeleri getirmiştir. Bu çalışmada ulusal ve uluslararası hukuk normlarına atıf yapılarak ABD’nin YPG’ye verdiği direkt ve dolaylı destek incelenecektir.

Etiketler: