Bekir S. Gür

Lisansını ODTÜ Matematik Öğretmenliği Bölümünde tamamladı. Yüksek lisansını, Florida State Üniversitesinde öğretim sistemleri üzerine yaptı. Doktorasını, Utah State Üniversitesinde öğretim teknolojisi alanında yaptı. Aynı üniversitede Center for Open and Sustainable Learning'de altı ay süreyle doktora sonrası araştırmacı olarak çalıştı. Halen Yıldırım Beyazıt Üniversitesinde öğretim üyesidir ve SETA Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Direktörlüğü yaptı.
  • Türker Kurt ve Bekir S. Gür'ün Hazırladığı analizde, dünyanın farklı ülkelerinde ortaöğretim başarısının üniversiteye geçişteki etkisi ve AOBP'nin kaldırılmasının sonuçları inceleniyor.