SETA > Kitap |
Türkiye'nin Gençlik Profili

Türkiye'nin Gençlik Profili

Türkiye’nin Gençlik Profili, Türkiye’de gençlerin sosyokültürel beğenilerini ve serbest zamanlarını nasıl değerlendirdiklerini ortaya koyan şu ana kadar yürütülmüş en kapsamlı araştırma konumunda.

Türkiye’de gençlerin, sosyal, ekonomik ve kültürel hayatına yöne­lik çalışmalarda büyük bir eksiklik vardır. Gençliğe yönelik hizmet­lerin, gençlerin talep ve görüşleri çerçevesinde belirlenmesi, bu hizmetlerin etkin ve verimli olması açısından oldukça önemlidir. Türkiye’nin Gençlik Profili adlı araştırma, Türkiye’de gençlerin sosyokültürel beğe­nilerini ve serbest zamanlarını nasıl değerlendirdiklerini ortaya koyan şu ana kadar yürütülmüş en kapsamlı araştırmadır.

SETA tarafından hazırlanan çalışma, Türkiye’deki gençlik politikalarına katkı sunmak amacıyla yapılmıştır. Araştırma, Türki­ye’deki 15–29 yaş aralığındaki 10.174 gencin katılımıyla gerçekleş­tirilmiştir.

Türkiye’nin Gençlik Profili, gençlerin barınma durumları, sosyal güvenlik durum­ları, yabancı dil bilme ve yurtdışına çıkma durumları, boş zaman etkinlikleri, beğenileri, zararlı alışkanlıkları, spor yapma durum­ları ve Gençlik ve Spor Bakanlığından beklentilerini ortaya koy­maktadır. Araştırma kapsamında, Türkiye’deki gençlerin yaşam kalitelerini belirleyen birçok etken üzerinde durulmuş ve uygun görülen hususlarda dünya gençliğinin deneyimleriyle kıyaslama yapılmıştır..