Perspektif: Türkiye Ekonomisinde Görünüm: 4. Çeyrek Nasıl Geçti?

İktisadi aktivite nasıl bir tempo kaydetti? İşgücü piyasasında görünüm ne oldu? Cari açık yılı nasıl geride bıraktı?

2014 yılının ilk 3 çeyreğine ilişkin veriler, Türkiye ekonomisinin ağırlıklı olarak dış talep desteği alarak gelişim gösterdiği bir görünümü ortaya koyuyor. İç talebin sınırlı bir katkı sağladığı bu tabloda, cari açıkla ve enflasyonla mücadele kapsamında devreye sokulan tedbirler gözle görülür bir rol oynadı. Dış dünyada gerek ekonomik gerekse jeopolitik olumsuzlukların yoğun olarak yaşanmasının da, bu dönemde Türkiye ekonomisine önemli yansımaları olduğunu vurgulamak gerekir.

Bu doğrultuda mütevazı bir tempoda büyümeye devam eden ulusal ekonomiye ilişkin 4. çeyrek Gayrisafi Yurtiçi Hâsıla (GSYH) verileri ise, 31 Mart 2015 tarihinde açıklanacak. Bu perspektif çalışması, veriler açıklanmadan önce, ilgili dönemde iktisadi aktivitenin nasıl bir performans sergilediğini sorgularken, işgücü piyasası ve cari açık gibi dinamiklere de değinerek, Türkiye ekonomisinin 2014 yılı 4. çeyreğindeki görünümünü ortaya koyuyor.

Etiketler: