AB'nin Enerjide Umudu: Türkiye

Son dönemlerde Türkiye, enerjide cesur denilebilecek ve birilerini rahatsız eden adımlar atıyor. “Enerji merkezi” olma hedefinden bahsettiğimizde, bu hedefin ütopik, yani gerçekçi olmadığına dair yapılan eleştirilerin haksızlığı, bugün geldiğimiz noktada ortada.

Devamı
AB'nin Enerjide Umudu Türkiye
İran'ın Yüksek Doğalgaz Fiyatına Tahkim Ayarı

İran'ın Yüksek Doğalgaz Fiyatına Tahkim Ayarı

İran ekonomik değerini yükseltmek, ekonomide hamle gerçekleştirmek istiyorsa, yalnızca Batı yaptırımlarından kurtulması yetmez. Aynı zamanda özellikle doğalgazda uyguladığı yüksek fiyat yaptırımından da vazgeçmeli.

Devamı

SETA Ankara Ekonomi Araştırmaları Direktörü Erdal Tanas Karagöl, Gezi Olayları ve 17 Aralık Operasyonu'nun makroekonomik göstergeleri etkilememesinin olumlu olduğunu belirtti.

Faiz ödemeleri ile ekonomik performans arasındaki ilişki nasıldır? Faizlerin düşmesi neden önemli? Faizler ile yapısal ekonomik problemler arasındaki ilişki var mı?

“Kırılgan beşli” tartışmaları bir makroekonomik temele dayanıyor mu? FED'in politika değişikliği sonrası oluşan ortamda düşünmemiz gereken ekonomi-politik konular nelerdir?

Analizde, Türkiye ekonomisinde tasarrufların gelişimi, ulusal tasarruf düzeyinin neden azaldığı ve İstanbul Finans Merkezi eylem planı detaylıca ele alınmıştır.

Perspektif: 2014 Yılı Birinci Çeyrek GSYH Büyüme Beklenti Anketi

2014 Yılı Birinci Çeyrek Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla (GSYH) büyüme beklentisi nedir? 2014 Yılı Birinci Çeyrek GSYH büyüme beklentisine etki eden faktörler neler?

Devamı
Perspektif 2014 Yılı Birinci Çeyrek GSYH Büyüme Beklenti Anketi
Perspektif Enerji Denkleminde Beklenmeyen Değişken IŞİD

Perspektif: Enerji Denkleminde Beklenmeyen Değişken | IŞİD

IŞİD'in dünya ekonomisine maliyeti ne olacak? IŞİD enerji arz güvenliği için bir risk unsuru mu? Dünya enerji denkleminde IŞİD, Türkiye için bir risk unsuru mu?

Devamı

MIKTA nedir? MIKTA'nın öncelikli alanları ne olmalıdır? MIKTA'nın ülke ekonomilerine katkıları nasıl olacaktır?

Orta Vadeli Programın amaçları nelerdir? OVP'nin (2015-2017) makroekonomik büyüklüklerdeki önerileri nelerdir? Orta Vadeli Program 2023 hedeflerine nasıl bir katkı yapacaktır?

Analiz, GGK projesinin fonksiyonu ve özellikleriyle birlikte projeyi desteklemesi düşünülen Türkmenistan, İran, Irak Bölgesel Kürt Yönetimi (IKBY) ve Doğu Akdeniz örneklerini inceliyor.

Erdal Tanas Karagöl Merkez Bankası'nın, ‘faiz oranlarının sabit tutulması kararına' ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Sayın Mevlüt Çavuşoğlu'nun teşrif edeceği konferansta, Balkanlar, Kafkasya ve Çin'den katılımcılarla İpek Yolu'nda ticaret, lojistik, kültür ve siyaset alanlarında işbirliği imkânları tartışılacak.

Analiz, Meksika'nın ekonomi-politik gücündeki değişimi, son yarım yüzyılda tarihsel olarak geçirdiği dönüşümleri ve Türkiye-Meksika ilişkilerini inceliyor.

İktisadi aktivite nasıl bir tempo kaydetti? İşgücü piyasasında görünüm ne oldu? Cari açık yılı nasıl geride bıraktı?

Erdal Tanas Karagöl, Yeni Türkiye vizyonu çerçevesinde yeni anayasa tartışmalarında “Yeni Ekonomi”nin nasıl şekillenmesi gerektiğini değerlendirdi.

Erdal Tanas Karagöl, Başkanlık Sistemi'nin ekonomiye olası etkilerini yorumladı.

‘İstihdam, Sanayi Yatırımı ve Üretimi Destekleme Paketi'nin, kadın girişimcilere yönelik “motive edici finansman desteği” getirdiğine dikkat çeken Karahan, kadınların iş hayatına geçişinin kolaylaştırılmasının hedeflendiğini belirtti.

Hatice Karahan, ‘İstihdam, Sanayi Yatırımı ve Üretimi Destekleme Paketi'ni değerlendirdi.

Makroekonomik istikrarın sağlandığının altını çizen Hatice Karahan, “Makroekonomik istikrarın üzerine artık yeni bir sıçrama gerekiyor. Bu istikrarı koruyarak, yeni bir dönüşüm hikâyesi yazması gerekiyor Türkiye'nin.” dedi.

Başkanlık sisteminin cari ekonomipolitik güç dengeleri açısından en önemli yansıması, devlet-özel sektör ilişkilerinin normalleşmesi ve kalkınma odaklı bir rekabet ortamının oluşmasıdır.