Rapor: Üç Bileşenli Eğitim İstihdam Dengesi Modeli | Kastamonu Örneği

Raporda özellikle gençler üzerinde daha fazla etkisi olan yapısal karakterli işsizlik problemine çözüm olarak mesleki eğitim sisteminin yerel düzeyde iş piyasası ihtiyaçlarıyla uyumunun sağlanması amacıyla üç bileşenli bir model önerisi sunulmaktadır.

Raporda özellikle gençler üzerinde daha fazla etkisi olan yapısal karakterli işsizlik problemine çözüm olarak mesleki eğitim sisteminin yerel düzeyde iş piyasası ihtiyaçlarıyla uyumunun sağlanması amacıyla üç bileşenli bir model önerisi sunulmaktadır. İlgili model eğitim-istihdam dengesizliği probleminin ulusal düzeyde tek tip bir mesleki eğitim program ve müfredatla aşılamayacağını diğer bir ifadeyle değişen bölge şartları ve ihtiyaçlarına tek tip bir mesleki eğitimle cevap verilemeyeceğini öngörmektedir. Bu öngörüden hareketle il düzeyinde mesleki eğitim programlarının açılıp içerikleri belirlenirken üç bileşenin dikkate alınması gerektiği vurgulanmakta, sürecin planlama ve yönetim sorumluluğu ise il istihdam ve mesleki eğitim kurullarına verilmektedir. İş piyasası ihtiyaç analizi, eğitim analizi ve Ar-Ge analizlerinden oluşan üç bileşenin Kastamonu ili örneğinde değerlendirildiği raporda eğitim-istihdam dengesine dayanan bir model önerisi geliştirilmektedir.

Etiketler: