Rapor: Üç Bileşenli Eğitim İstihdam Dengesi Modeli | Kastamonu Örneği

|
Raporda özellikle gençler üzerinde daha fazla etkisi olan yapısal karakterli işsizlik problemine çözüm olarak mesleki …