Rapor: Yönetimin Geleceği | Veri Temelli Politika Yapımı

|
Kamu politikaları oluşturma sürecinde verinin değeri son yıllarda hızla önem kazanmaktadır. “Kamu politikası 4.0” olarak …

Bu Konuda Daha Fazla :