SETA > Analiz |

Analiz: Meral Akşener’in Siyasi Anlamı ve İYİ Parti

Bu analizde MHP içerisindeki muhalif grubun öncülüğü ve Meral Akşener liderliğinde ortaya çıkan İYİ Parti’nin kuruluş süreci değerlendirilmektedir.

Paylaş
Dosyayı İndir

Bu analizde Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) içerisindeki muhalif grubun öncülüğü ve Meral Akşener liderliğinde ortaya çıkan İYİ Parti’nin kuruluş süreci değerlendirilmektedir. Analizin giriş bölümünde Türkiye siyasi tarihinde ana akım partilerden bölünerek kurulan siyasi partiler ve bu partilerin kurulmasına etki eden faktörler ele alınacak, bu kapsamda İYİ Parti’nin konumuna değinilecektir. Partinin Genel Başkanı Meral Akşener’in siyasi hayatının merkezde olduğu ilk bölümde Doğru Yol Partisi’nden (DYP) Yenilikçiler hareketine, oradan MHP’ye ve yeni partiye uzanan süreç incelenecektir.  Bu değerlendirme İYİ Parti’nin liderlik kadrosunun siyasi anlayışını analiz etmek açısından önem taşımaktadır. Analizin ikinci bölümünde MHP içerisindeki muhalefetin ortaya çıkışı ve yeni partinin kuruluş süreci ele alınacaktır. Çalışmanın üçüncü bölümünde ise partinin gelecek projeksiyonuna odaklanılacak, bu kapsamda partinin kısa ve uzun vadede Türk siyasi hayatına muhtemel etkilerine yoğunlaşılacaktır. Bu değerlendirmenin 2019 seçimlerine giden süreçte İYİ Parti’nin siyasetteki muhtemel etkisinin anlaşılması ve bu doğrultuda yapılan tartışmalara katkı sağlaması amaçlanmaktadır..