Analiz: Bölgesel Rekabetin Kıskacında Irak Merkezi Hükümeti

Bu analiz Irak Merkezi Hükümetinin gerek iç gerekse bölgesel gelişmeler kapsamında aldığı pozisyonu değerlendirmeyi amaçlamaktadır.

Bu analiz Irak Merkezi Hükümetinin gerek iç gerekse bölgesel gelişmeler kapsamında aldığı pozisyonu değerlendirmeyi amaçlamaktadır. Analizin temel iddiası Irak Merkezi Hükümetinin siyaseten zayıf bir profil sergilediği ve ülkedeki istikrarsız ortamın ortadan kaldırılmasına yönelik çözüm üretmesinin kısa vadede mümkün olmadığı yönündedir. 12 Mayıs 2018’de gerçekleşen seçimlerin ardından Irak’ta hükümet kurma süreci birçok sebepten dolayı gecikmiştir. Seçime yönelik hile iddiaları, siyasi grupların kendi aralarındaki rekabet, Basra’da kamu hizmetinin yetersizliği üzerine meydana gelen olaylar ve bölgesel aktörlerin Irak siyasetine müdahaleleri hükümet kurma sürecinin gecikmesine neden olmuştur. Bu ortam içerisinde Adil Abdulmehdi liderliğinde kurulan hükümet yetersiz bir performans göstermektedir. Ülkede oluşan siyasi ve ekonomik dengeler birçok konuda hükümeti sınırlamaktadır. İçişleri, Savunma ve Adalet bakanlıklarının hala belirlenememesi bu durumun en bariz belirtisidir. Bölgesel manada İran’la ABD’nin çekişmesi Irak siyasetini olumsuz yönde etkilemeye devam etmektedir. Özellikle İran üzerinde Amerikan yaptırımlarının uygulanmaya başlamasıyla Tahran-Washington rekabeti Bağdat’a yansımıştır. Yoğun bir Tahran etkisine maruz kalan Bağdat yönetimi ABD’nin İran’ı baskılamaya başlamasıyla bölgesel gelişmelerin ortasında sıkışmıştır. Yakın dönemde bu durumun değişeceğine dair olumlu bir gelişmeden söz etmek pek mümkün görünmemektedir.

Etiketler: