Analiz: 7 Haziran’dan 1 Kasım’a Türkiye’de Siyaset ve Seçimler

Analiz, 7 Haziran ile 1 Kasım arasındaki dönemde Türk siyasetini ve siyasi partilerin yönelimlerindeki süreklilikleri ve değişimleri analiz etmektedir.

Bu çalışma, 7 Haziran ile 1 Kasım arasındaki dönemde Türk siyasetini ve siyasi partilerin yönelimlerindeki süreklilikleri ve değişimleri analiz etmektedir. Bu bağlamda ilk olarak, siyaset kurumunun daralması-genişlemesi perspektifi üzerinden Yeni Türkiye olgusunu incelemektedir. Yeni Türkiye’nin bir süreç olduğu ve bu sürecin merkezinde de, siyaset dışı aktörler ile siyaset kurumunu savunan AK Parti arasındaki mücadelenin yer aldığı tespitini yapmaktadır. İkinci olarak, 7 Haziran sonrasında ülke siyasetine damgasını vuran terör ve koalisyon meselelerine odaklanmaktadır. Bu iki meselede partilerin nasıl bir performans sergilediğini, siyaset kurumunun daralması-genişlemesi perspektifi içerisinde ele almaktadır. Son olarak ise, Meclis’teki dört siyasi partinin temel çelişkileri ve 1 Kasım’a giderken nasıl bir siyaset takip ettikleri genel hatlarıyla irdelenmektedir.

Etiketler: