Avusturya2da başörtüsü yasağı protestosu

Perspektif: Avusturya’da Başörtüsü Yasağı

Avusturya’da okullarda başörtüsünün yasaklanması girişimini nasıl anlamlandırabiliriz? Bu yasağın temel hedefi nedir? Bu yasa Müslümanlara diğer dini gruplardan farklı muamele eden önceki ayrımcı yasaların bir devamı mı? Avusturya İslam cemaati bu planlar konusunda ne yapabilir?

Avusturya 1912 gibi erken bir tarihte İslamiyet’i resmi olarak tanıması ve 1979’dan beri Müslümanlar için bir kamu organı olan yetkili bir dini topluluğa sahip olmasıyla bilinmekteydi. Buna rağmen son zamanlarda Avusturya’nın İslam’la ve Müslüman vatandaşlarıyla ilgili politikaları çok daha otoriter bir ilişkiye doğru kaydı. Bu durum hiç şüphesiz dünya genelinde pek çok ülkede İslam’ın güvenlikçi bir perspektiften değerlendirilmesi yönündeki eğilimleri yansıtmaktadır. 2015’teki yeni İslam Yasası ile birlikte Avusturya hükümeti ayrımcı bir kanunu kurumsallaştırırken Müslümanları toplu din özgürlükleri bakımından ikinci sınıf vatandaş durumuna düşürdü. Bu girişim geçmişi 2011’e dayanan ve Avusturya’da İslam’ın rolünün yeniden düzenlenmesine ilişkin uzun süredir devam eden bir kampanya sonucunda ortaya çıktı.

Başörtüsünün yasaklanmasına ilişkin son yasal girişimi Avusturya’da entegrasyon bakanlığı ve daha sonra dışişleri bakanlığı yapan, ülkedeki İslam politikasına yönelik son değişikliklerin önemli aktörü konumundaki Sebastian Kurz’un liderliğindeki Halk Partisi (ÖVP) ile sağ kanat popülist Özgürlük Partisi’nden (FPÖ) oluşan yeni koalisyon hükümeti başlattı. Bu aynı zamanda yeni girişimden önce başörtüsüne yönelik esnek düzenlemeyi de sona erdirdi. Başörtüsünün yasaklanmasıyla ilgili son girişim Müslüman çocukları hedef alan uzun süreli bir kampanya üzerine inşa edilmiştir. 2015’te dönemin dışişleri ve entegrasyon bakanı ve bugünün Başbakanı Kurz, İslam Dini Pedagoji Profesörü Ednan Aslan’dan İslami anaokulları üzerine bir araştırma yapmasını istedi ve kamuoyunda 2017’ye kadar süren büyük bir tartışma başlatıldı. İslami…

Etiketler: