Araştırmacı İlanı

SETA Ankara Dış Politika Direktörlüğü’nde Rusya ve İran’ın güncel iç ve dış politikası üzerine araştırmalar yapmak üzere tam zamanlı Araştırmacılar alınacaktır.

ARAŞTIRMA ALANLARI

 • İran Çalışmaları
 • Rusya/Kafkasya/Karadeniz Bölge Çalışmaları

 

GÖREV TANIMI

 • Akademik literatür araştırması,
 • Siyasal gündem takibi ve değerlendirmesi,
 • Araştırma ve projelerde yer alma,
 • Bağımsız araştırma yapma ve rapor yazma,
 • Araştırma ve toplantılar için seyahat etme.

 

BAŞVURULARDA ARANAN NİTELİKLER

 • Uluslararası İlişkiler, Siyasal Bilimler ve ilgili diğer sosyal veya beşeri bilim dallarından birinden mezun olmak,
 • Yukarda sıralanan bilim dallarından herhangi birinde en az yüksek lisans programını tamamlamış, tercihen doktora yapmış olmak,
 • Araştırma tecrübesine sahip olmak,
 • İleri düzeyde İngilizce biliyor olmak,
 • Çalışacağı alana göre Farsça / Rusça biliyor olmak,
 • Tam zamanlı ve yoğun tempoda çalışmaya uygun olmak.

 

BAŞVURUDA İSTENECEK BELGELER

 • Özgeçmiş
 • Niyet mektubu
 • Bildiğiniz dillerdeki düzeyinizi gösterir belge veya sertifikalar.
 • Araştırma alanınız hakkında yazılmış bir makale örneği

İletişim

Adayların başvurularını fp@setav.org adresine, konu kısmına “DP – Araştırmacı” yazarak göndermeleri gereklidir. Diğer SETA e-posta adreslerine gönderilen başvurular ile şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

Son Başvuru Tarihi: 24 Nisan 2017

Araştırma Asistanı İlanı

SETA Ankara Dış Politika Direktörlüğü’nde çalışmak üzere tam zamanlı Araştırma Asistanları alınacaktır.

GÖREV TANIMI

 • Akademik literatür araştırması,
 • Siyasal gündem takibi ve değerlendirmesi,
 • Araştırma, proje ve etkinliklere katkı sağlama,
 • Araştırma ve toplantılar için seyahat etme.

 

BAŞVURULARDA ARANAN NİTELİKLER

 • Uluslararası İlişkiler, Siyasal Bilimler ve ilgili diğer sosyal veya beşeri bilim dallarından birinden mezun olmak,
 • Yukarda sıralanan bilim dallarından herhangi birinde tercihen yüksek lisans yapmış olmak,
 • Araştırma tecrübesine sahip olmak,
 • İleri düzeyde İngilizce biliyor olmak,
 • Tam zamanlı ve yoğun tempoda çalışmaya uygun olmak.

 

BAŞVURUDA İSTENECEK BELGELER

 • Özgeçmiş
 • Niyet mektubu (Hangi bölge ve konu üzerinde çalışmak istediği belirtilmelidir)
 • Bildiğiniz dillerdeki düzeyinizi gösterir belge veya sertifikalar.
 • Araştırma alanınız hakkında yazılmış bir makale örneği

İletişim

Adayların başvurularını fp@setav.org adresine, konu kısmına “DP – Araştırma Asistanı” yazarak göndermeleri gereklidir. Diğer SETA e-posta adreslerine gönderilen başvurular ile şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

Son Başvuru Tarihi: 24 Nisan 2017