Afganistan Siyasetini Anlama Kılavuzu

Elinizdeki rapor, anlamak için tanımak gerektiği gerçeğinden yola çıkılarak meseleye dair bir “giriş kitabı” olması hedefiyle ve Afganistan’ın genel fotoğrafını çekme gayretiyle hazırlanmıştır.

5 Soru: Mısır’da İnsan Hakları

SETA Hukuk ve İnsan Hakları Direktörlüğü Araştırmacısı Yavuz Güçtürk, darbe sonrası Mısır’da yargı mekanizmasının işleyişini, yaşam hakkı alanındaki sistematik ihlalleri ve insan hakları ihlalleri özelinde Mısır’ı nelerin beklediğini yorumladı.

Darbeden Bugüne Mısır'ın İnsan Hakları Kronolojisi

Darbenin ikinci yılı dolarken Mısır'ın insan hakları karnesi kırıklarla dolu.

Ekonomik İşbirliği Örgütü’nün 30. Yılında Türkiye-İran Ekonomik İlişkileri

Analizde Türkiye ile İran arasındaki ticaretin gelişimi incelenerek dönemlere göre yaşanan farklılıkların nedenleri irdeleniyor.

Siyasi Partilerin Mülteci Politikaları

Türkiye’deki Suriyeli mültecilerin bugünkü durumu nasıldır? Siyasi partilerin mülteciler hakkındaki vaatleri nelerdir? Mülteciler konusunda partiler üstü bir politika geliştirilebildi mi?

Kuzey Suriye’de PYD Kuşağı

Tel Abyad’ın stratejik önemi nedir? Tel Abyad’da demografik mühendislik mi yapılıyor? Türkiye’nin güneyinde bir PYD kuşağı mı kuruluyor? ABD-PYD ortaklığı ne anlama geliyor?

İran Nükleer Müzakereleri

Bu analizde İran ile yürütülen nükleer müzakereler ele alınmış, müzakerelerin geldiği nokta özetlenmiş ve anlaşmanın nihai kertede ne ifade ettiği incelenmiştir.

 

Videolar

PYD Askeri Yetersizlik Sorunuyla Karşı Karşıya

03 Temmuz 2015 Cuma | Video | Can Acun

Yeni Analiz ve Raporlar

 
SETA
;