Erdoğan’ın Siyasal Mirası

Erdoğan iktidarı boyunca Türkiye’nin sosyo-politik gerçekliği değişmiş ve siyasal merkez yenilenmiştir. Devlet ve toplum arasındaki mekanik düzlem ve toplumu devlet anlayışının karşısında ikincil konuma yerleştiren, toplumu disipline eden baskıcı anlayış dönüşmüştür.

Yeni Dönemde Yeni Dış Politika Dinamikleri

Davutoğlu için Başbakanlıktaki en temel sınav kendi oluşturduğu ve büyük emek verdiği etkin dış politikayı nasıl ne şekilde sistemleştirip sürdürülebilir kılacağıdır.

Ukrayna Üzerinde Güç Mücadelesi

Analiz; ekonomik işbirliği, enerji rotaları ve jeopolitik hamleler bağlamında AB - Rusya ilişkilerini inceleyerek izlenen politikaların bugünü ve geleceği üzerine değerlendirmelerde bulunuyor.

İran’ın Teostratejik Irak Yaklaşımı

İran nasıl Irak’ta etkili bir aktör olmayı başardı? İran’ın Irak krizine yaklaşımı nedir? Irak’ta yaşanan ve yaşanacak gelişmeler İran’ı nasıl etkiler?

Türk Dış Politikasında Yeni Dönem

Türk dış politikasındaki “yenilenme” neyi ifade ediyor? Türk dış politikasına yönelik yeni dönemde ne tür meydan okumalar var? Dış politika alanındaki eleştiriler haklı mı?

Türk Dış Politikası Eleştirilerinin Açmazları

Türk dış politikasına yönelik eleştirilerin odağında ne var? Ulus-devletçi dış politika günümüz dünyasında Türkiye’yi taşıyabilir mi? Türkiye dış politikada nasıl bir yol izlemeli?

Öne Çıkanlar

 

Videolar

Erdoğan’ın Başarısının Sırrı

02 Eylül 2014 Salı | Video | Hatem Ete

Yeni Analiz ve Raporlar

 
SETA
;