Rapor: Çevre Yönetiminde Yeni Bir Model Sıfır Atık Hareketi

Bu raporda Kasım 2022’de Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 27. Taraflar Konferansı’nda (COP 27) T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı (ÇŞİDB) tarafından Türkiye’nin bir prestij çalışması olarak takdim edilen Sıfır Atık projesi ve kitabının ihtiva ettiği temel konular ele alınarak söz konusu mesele değerlendirilmiştir. Konunun bilimsel çerçevesinin yanında dünyada ve ülkemizdeki algılar ve uygulamalar, durum ve hedefler etraflıca ele alınmıştır.

Dünyayı ve içindekileri sadece kendisinin malı olarak görebilecek ve hırslarıyla başkalarına hayat hakkı bile tanımayacak düzeyde acımasız insanların verdikleri zarar, sadece bulundukları zaman dilimini etkilemekle kalmamış kendilerinden sonraki nesilleri de tehdit eder duruma gelmiştir. Hızla önlem alınmazsa geri dönülemeyecek bir noktaya gelme aşamasında olan ve günümüzde küresel düzeyde yaşanan çevresel tehditlerin bu denli etkili olmasının önemli bir sebebi yıkmanın yapmaya, bozmanın düzeltmeye karşı olan acımasız gücü ve etkisidir.

“Kullanmak” kavramı herkes için geçerli olan bir ihtiyacın karşılanmasını ifade ederken kelime anlamı gibi etkisi de olumsuz olan “atık” kavramı, her geçen gün hayatın içinden soyutlanması gereken bir karabasan olarak karşımızda durmaktadır. Buna atfen tüm dünyada toplumsal veya bireysel düzeyde, kamu ya da özel sektör destekleriyle ortaya çıkan ve ciddi etkileri hissedilmeye başlayan çevrenin korunması, atıkların azaltılması ve gelecek nesillere temiz bir dünya bırakılmasına ilişkin çalışmalar çoğalmıştır. İnsan faaliyetleri sonrasında ortaya çıkan atığın ne olacağı yerine hiç atık oluşturmama felsefesine ve herkesin ortak sorumluluklarını belirginleştirmeye dayalı faaliyetlere örneklik teşkil edecek derecede güçlü bir uygulama olarak “Sıfır Atık” projesi bir süre önce ülkemizde hayata geçmiştir.

Bu raporda Kasım 2022’de Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 27. Taraflar Konferansı’nda (COP 27) T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı (ÇŞİDB) tarafından Türkiye’nin bir prestij çalışması olarak takdim edilen Sıfır Atık projesi ve kitabının ihtiva ettiği temel konular ele alınarak söz konusu mesele değerlendirilmiştir. Konunun bilimsel çerçevesinin yanında dünyada ve ülkemizdeki algılar ve uygulamalar, durum ve hedefler etraflıca ele alınmıştır.

Raporda Türkiye Yüzyılı hedefleri çerçevesinde atık varlığının ve etkisinin en aza indirilmesi, sıfır atık farkındalığı, kabulü ve yaygınlaştırılmasıyla ilgili hedef ve öneriler değerlendirilmiştir. Böylesine önemli ve teknik bir konunun belki de en önemli başarı kriteri olan “toplumsal kabul ve algı değişimi” ile ilgili mevcut durum ve önerilere de bu raporda değinilmiştir. Bu çerçevede özel olarak gerçekleştirilen bir anketin sonuçları da son bölümde paylaşılmıştır.

Çalışmayı incelemek için burayı tıklayın.

Etiketler: