2023 MEB Eğitim Vizyonu

Perspektif: Yönetim Bilimi Perspektifinden MEB Vizyon Belgesi | Yıkıcı Yenilikçi Uygulamalar Yerine Yatay Eksenli Yapıcı Gelişim

Yönetim bilimi perspektifinden MEB 2023 Eğitim Vizyon Belgesi nasıl değerlendirilmelidir? MEB 2023 Eğitim Vizyonu’nda belirtilen “eğitim felsefesi” nasıl okunmalı ve bunun diğer süreçlerle ilişkisi nasıl kurulmalıdır? “Okul Gelişim Modeli” ve işleyişine ilişkin nasıl bir süreç tanımlaması ve sistematiği kurgulanmalıdır?

2023 Eğitim Vizyon Belgesi’nin kurgulanma biçimi incelendiğinde ikili bir sistematikte ele alındığı söylenebilir. Vizyon belgesi Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) 2019-2023 arasında geçerli olan dönüşümü başarmaya yönelik kurumsal amaçları ve vizyonunu içermektedir. Bu amaçlar muhtemelen yakında hazırlanacak olan 2019-2023 MEB stratejik planında yer alacak ve bunu eylem planları takip edecektir. Bu bağlamda belgede atıfta bulunulan “Okul Gelişim Modeli” ise vizyon belgesine bağlı biçimde her bir alt teşkilatlanmanın stratejik planlama ve bölgesel temelli eylem oluşturma süreci olarak düşünülebilir. Türk milli eğitim yönetim sisteminde 2023 eğitim vizyonunun muhatabı olan üç farklı yönetim kademesi ve yönetici bulunmaktadır:

  • MEB başta olmak üzere genel müdürlükler
  • İl ve ilçe teşkilatlanmaları
  • Okul müdürlükleri

Bu vizyon belgesi uygulama açısından her bir yönetim kademesinde hiyerarşik biçimde farklılaşan sorumluluklar doğurmaktadır. Bu nedenle vizyon belgesine dair değerlendirmeler…

MEB 2023 Eğitim Vizyonu Belgesi PDF

Etiketler: