Rapor: LNG’nin Dünya Enerji Ticaretindeki Yeri

Raporda, küresel enerji piyasalarında LNG’nin yeri, LNG ihraç ve ithal eden ülkeler, Türkiye’nin enerji arz güvenliğinde LNG’nin yeri ve LNG’de yaşanan fiyat düşüşlerinin olası etkileri inceleniyor.

1960’lı yılların ikinci yarısından itibaren uluslararası ticarette yer bulmaya başlayan sıvılaştırılmış doğalgaz (Liquefied Natural Gas LNG), dünya enerji piyasasındaki konumunu her geçen yıl güçlendirmektedir. Doğalgazın denizaşırı ülkelere ihraç edilmesinin boru hatları ile teknik veya ekonomik açıdan mümkün olmaması LNG’nin farklı bir kaynak olarak pazara girişini kolaylaştırmıştır. Enerji arz güvenliğinin ön plana çıktığı günümüzde alternatif enerji kaynağı arayışlarına hız veren ülkeler bu bağlamda LNG ticaretine başlamıştır. 2015 yılında LNG ihracatı yapan ülke sayısı 17’ye ve ithal eden ülke sayısı da 30’a yükselmiştir. Bu durum alternatif bir kaynak olarak LNG’nin önemini daha da artırmıştır.

LNG piyasasındaki konumunu güçlendirmeye devam eden ve yatırımlarına bu yönde hız veren Türkiye 2015 yılı verilerine göre LNG ithal eden ülkeler arasında 8. sıradadır. Türkiye’nin 2015 yılında 50 milyar metreküpe yaklaşan doğalgaz tüketimi düşünüldüğünde sahip olduğu gazlaştırma terminali kapasitelerinin yeterli olmadığı görülmektedir. Bununla birlikte piyasadaki aktörlerin sayısında yaşanan artış LNG fiyatlarında düşüşü beraberinde getirmiş ve bu durum özellikle ithalatçı ülkelerin yararına bir durum olmuştur. Türkiye’nin de alternatif enerji kaynak arayışı içinde olduğu günümüzde düşen LNG fiyatlarını, mevcut terminallerin kapasitelerinin artırılması ve yaşanan gelişmelerden ders alınması yönünde fırsata çevirmesi gerekmektedir.

Etiketler: