Arabuluculuk_b

Hukuk Uyuşmazlıklarında Türkiye’nin Arabuluculuk Tecrübesi ve Zorunlu Arabuluculuk Taslağı

Raporda, kavramsal olarak arabuluculuk kurumu ve amaçları incelendikten sonra 30 aylık arabuluculuk uygulaması değerlendirilmiş ve bu kuruma neden ihtiyaç olduğu sorusu yanıtlanmaya çalışılmıştır.

6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu’nun 22.06.2013 tarihinde yürürlüğe girmesi ve ilk resmi arabulucunun 14.11.2013 tarihinde sicile kaydolması ile birlikte hukukumuza alternatif-dostane bir uyuşmazlık çözüm yolu olarak girmiştir. Çağdaş hukuk sistemlerinin etkisiyle ülkemizde de yaygınlaştırılmaya çalışılan arabuluculuk yöntemi çeşitli yönlerden (hukuki veya siyasi) eleştirilere maruz kalmıştır. Bu çalışmada kavramsal olarak arabuluculuk kurumu ve amaçları incelendikten sonra 30 aylık arabuluculuk uygulaması değerlendirilmiş ve bu kuruma neden ihtiyaç olduğu sorusu yanıtlanmaya çalışılmıştır. Daha sonra Adalet Bakanlığı tarafından 23.03.2016 tarihinden itibaren kamuoyunun takdirine sunulan yeni İş Mahkemeleri Kanunu Taslağı’nda yer alan arabuluculuğa ilişkin hükümler incelenmiştir.

Etiketler: