Kitap: Ortadoğu’da Ulusal Güvenlik Stratejileri

Kitap sunduğu analitik çerçevenin yanı sıra her bir ülkenin ulusal güvenlik tanımı, neleri tehdit olarak gördüğü ve bu tehditlerle mücadelede öngördüğü araç ve yöntemleri sistemli veri ve bulgularla okuyucuya sunmaktadır.

Modern dönemlerde birçok çatışma ve krizi tecrübe etmiş Ortadoğu bölgesi yine ciddi bir değişim ve dönüşümden geçmektedir. Soğuk Savaş sonrası dönemde ABD’nin Irak’a müdahalesiyle başlayan süreç 2011’de başlayan halk ayaklanmalarıyla yeni bir boyuta taşınmıştır. “Arap Baharı” olarak adlandırılan bu yeni sürecin yalnızca isyanların ortaya çıktığı ülkelerde değil tüm bölgede etkili olduğu açıktır. Söz konusu etki yalnızca ülkelerin iç siyasetleriyle de sınırlı kalmamıştır. Gelinen noktada Ortadoğu’daki her bir ülkenin geleneksel güvenlik algısının dönüştüğü görülmektedir. Dönüşen bu güvenlik anlayışları elbette Türkiye’nin karşılaştığı dış politika ve güvenlik meselelerini de etkilemektedir. Bu nedenle bölge ülkelerindeki değişimin farkında olmak Türkiye’nin bu değişimlerin yarattığı etkilere nasıl cevaplar üretmesi gerektiği konusunu da anlamamızı sağlayacaktır.

Ortadoğu, Türkiye’nin dış politika ve güvenlik stratejisinde önemli bir bölge olmasına rağmen bölgedeki devletlerin ulusal güvenlik yaklaşımları ve güvenlik stratejilerini inceleyen akademik eser sayısı oldukça sınırlıdır. Aslında Türk dış politikasının gündemini son yıllarda oldukça meşgul eden ve Türkiye’nin karşılaştığı terör sorunlarının önemli bir kısmına kaynaklık eden bir bölge hakkında daha fazla yayın olması gerekir. SETA, Türkiye’nin siyasi, ekonomik ve toplumsal meselelerine dair yayımladığı çeşitli kitap, rapor ve analizleriyle ilgili alanlarda karşılaşılan sorunlara yönelik bilgi üreten çalışmalar yürütmektedir. Bu bağlamda Veysel Kurt’un editörlüğünü yaptığı SETA Strateji Araştırmaları Serisi’nin altıncı kitabı Ortadoğu’da Ulusal Güvenlik Stratejileri Ortadoğu coğrafyasındaki ülkelerin ulusal güvenlik stratejilerinin analizini sunarak bu alandaki boşluğu doldurmayı hedeflemektedir.

Etiketler: