Kitap: Amerikan Grand Stratejisi Obama'nın Ortadoğu Mirası

Amerikan Grand Stratejisi | Obama’nın Ortadoğu Mirası

Bu kitap Amerikan grand stratejileri üzerine odaklanmış ve Obama dönemini ise detaylı şekilde incelemiştir. Bu bağlamda Beyaz Sarayın grand stratejisiyle belirlediği dış politika tercihleri ve Ortadoğu özelindeki yansımaları ortaya koyulmuştur.

Küresel güçlerden bölgesel aktörlere kadar birçok ülke grand strateji doğrultusunda dış politikalarını şekillendirmektedir. ABD bu ülkelerin başında gelmekte ve kuruluşundan beri farklı grand stratejiler tercih ederek uluslararası sistemde yer almaktadır. ABD’nin uluslararası sistemdeki rolü İkinci Dünya Savaşı’yla birlikte güçlenmiş ve Soğuk Savaş’tan sonra da zirveye ulaşmıştır. Washington 1990’larda Sovyetler Birliği’nin nüfuz alanlarında etkisini artırmaya çalışmış ve artık tek kutuplu bir dünya sistemi olduğunu iddia etmiştir. Ancak çok geçmeden bu iddia yerini uluslararası sistemdeki artan çatışmalara ve gerilime bırakmıştır. ABD başkanları bu gergin atmosfer süresince de politikalarını grand stratejileri üzerinden belirlemiştir.

Bu kitap Amerikan grand stratejileri üzerine odaklanmış ve Obama dönemini ise detaylı şekilde incelemiştir. Bu bağlamda Beyaz Sarayın grand stratejisiyle belirlediği dış politika tercihleri ve Ortadoğu özelindeki yansımaları ortaya koyulmuştur. Obama, Bush yönetiminin miras bıraktığı ekonomik sorunların üstesinden gelmek ve iç politikada yaşanan problemleri gidermek amacıyla dış politikada düşük düzeyde maliyet öngören adımları tercih etmiştir. Nitekim Obama önceki yönetimden Afganistan ve Irak savaşlarını devralmış ve ardından da Ortadoğu’daki Arap İsyanları’yla karşılaşmıştır. Ayrıca Obama İran nükleer müzakerelerine odaklanmış, İsrail-Filistin çatışmasına ve terör örgütlerine karşı ikircikli tutumlar sergilemiştir. Obama’nın söz konusu adımları Ortadoğu’daki sorunları derinleştirmiş ve bölgedeki istikrarsızlıktan PKK/PYD terörüne desteğe kadar uzanan olumsuz bir tablo meydana getirmiştir.

Etiketler: