Analiz_b (1)

Ekonomi Perspektifinden AB’de Paradigma Değişimi

Bu analiz AB’deki paradigma değişimi tartışmalarını masaya yatırırken, gelişmelere ağırlıklı olarak ekonomi perspektifinden bakmayı amaçlamaktadır.

Avrupa Birliği (AB) son yıllarda başta ekonomik kriz olmak üzere yaşadığı zorluklar eşliğinde, entegrasyonda ilerleme ile dağılma söylemleri arasında çalkalanmaktadır. Birlik’in karşı karşıya olduğu sorunlar ve bunlara çözüm bulma ihtiyacının farkında olan Avrupalı otoriteler de söz konusu tartışmalara dahil olmuş ve geleceğe dair çizilen senaryolar sıkça gündeme gelmeye başlamıştır. Bu analiz AB’deki söz konusu tartışmaları masaya yatırırken, gelişmelere ağırlıklı olarak ekonomi perspektifinden bakmayı amaçlamaktadır.

Bu doğrultuda çalışmanın ilk bölümü AB’nin mevcut durumunu ve bu kapsamdaki sorunları ortaya koymaktadır. Bu amaçla ekonomik problemlerin yanı sıra bölgede aşırı sağın yükselişi ile mülteci krizi ele alınmakta ve Brexit sonrası yükselen ayrılık söylemleri incelenmektedir. Analizin ikinci bölümünde bu sorunlardan hareketle AB’yi nasıl bir paradigma değişiminin beklediği konusu, senaryolar dahilinde tartışılmakta ve meselenin ekonomik boyutuna ışık tutulmaktadır. Çalışmanın son bölümü ise Türkiye’nin yakın gelecekte bir dönüşüm içine girmesi beklenen AB’ye üyelik süreci ve diğer ilgili dinamiklere değinmekte, karşılıklı ilişkilere dair temel önerilerde bulunmaktadır.

Etiketler: