Analiz: Dezavantajlı Çocukları Topluma Kazandırmak Türkiye’de Koruyucu Ailelik

Bu analizde koruyucu ailelik hakkında kamuoyunda sıkça gündeme gelen sorular etrafında uygulamanın işleyişine yönelik olarak bilgilendirme yapılması amaçlanmaktadır.

Bu analizde koruyucu ailelik hakkında kamuoyunda sıkça gündeme gelen sorular etrafında uygulamanın işleyişine yönelik olarak bilgilendirme yapılması amaçlanmaktadır. Aynı zamanda koruyucu aileliğin kuruluşlarda  bakım seçeneğine kıyasla ürettiği olumlu sonuçlar da tartışılmaktadır. Son olarak Türkiye’de koruyucu aileliğe yönelik farkındalığın artırılması ve uygulamanın aksayan yönlerinin revize edilmesine dair öneriler sunulmaktadır. Çalışma kapsamında çocuk refahı alanındaki ulusal ve uluslararası literatüre ek olarak Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının koruyucu aileliğe yönelik hazırladığı doküman, web siteleri ve farklı platformlarda uygulama kapsamındaki aile ve kişilerle gerçekleştirilen röportajlar incelenmiştir. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı yetkilileriyle bakanlık düzeyinde ve yerel düzeyde mülakatlar gerçekleştirilmiştir. Ayrıca dünya literatüründeki çalışmalardan yararlanılarak koruyucu aile ile kuruluşlarda bakım seçeneği bireysel, toplumsal ve ekonomik maliyetleriyle ürettikleri çıktılar açısından kıyaslanmıştır. Bu bağlamda koruyucu ailelik seçeneğinin beşeri sermayenin kalkındırılması, ekonomik ve toplumsal maliyetin azaltılması açısından sunacağı fırsatlar incelenmiştir.

Etiketler: