Tahir Turan Eroğlu - Anadolu Ajansı

Tahir Turan Eroğlu - Anadolu Ajansı

Türkiye’ye Asimetrik Saldırıların Sebebi Enerji mi?

Enerji kaynaklarına sahip birçok ülke, Türkiye ile büyük enerji projelerini hayata geçirmek, bu yolla hem Türkiye'ye hem de Türkiye üzerinden uluslararası pazarlara ulaşmak istiyor.

  1. yüzyıl, doğalgaz yüzyılı. Doğalgaz kaynaklarına sahip olan birçok ülke ise, Türkiye’nin kuzeyinde, doğusunda ve güneyinde yer alıyor. Dolayısıyla, Türkiye, enerjide stratejik önemi haiz ülke konumunda.

Türkiye, hem Ortadoğu, Hazar Bölgesi ve Akdeniz’de bulunan hidrokarbon rezervlerini, en büyük tüketici ülkeler olan Avrupa ülkeleri arasındaki köprü olmasından, hem de kendi enerji arz güvenliğini sağlamasından dolayı bulunduğu bölgede enerji alanında öne çıkıyor.

Bulunduğu coğrafyada doğalgaz kaynaklarına sahip ülkelerle doğalgaz tüketen ülkeler arasında stratejik bir ülke konumunda olması, Türkiye’nin enerjide hem koridor hem de “enerjide ticaret merkezi” olması yolunda önemli avantajlar sağlıyor. Türkiye yıllarca bu bölgede yüklendiği maliyeti ilk defa avantaja çevirme noktasında.

Enerji kaynaklarına sahip birçok ülke, Türkiye ile büyük enerji projelerini hayata geçirmek, bu yolla hem Türkiye’ye hem de Türkiye üzerinden uluslararası pazarlara ulaşmak istiyor. Bu yüzden Türkiye, devam eden TANAP, Akkuyu Nükleer Santrali ve gündemde olan diğer büyük enerji projeleriyle anılır oldu.

Uçak düşürülmesi sonrasında gerilen Rusya’yla ilişkiler, 2016 yılında normalleşme sürecine girdi. Normalleşmeyle beraber, Rusya Türkiye ile Türk Akımı projesini imzaladı. Türk Akımı Projesi, Türkiye’nin enerji arz güvenliğini sağlarken aynı zamanda, anlaşma olması durumunda, AB ülkelerinin enerji arz güvenliğinde de kilit bir rol üstlenecek.

Doğu Akdeniz Bölgesi’ndeki enerji kaynaklarının Türkiye’ye ve Türkiye üzerinden uluslararası piyasalara taşınmasını sağlayacak doğalgaz projeleri de artık daha yüksek sesle ifade edilmeye başlandı.

Ayrıca, Türkiye ile Asya ülkeleri arasında artan işbirliği enerjide de kendini gösteriyor. Türkiye, Şangay İşbirliği Örgütü’ne (ŞİÖ) üye olmalı mı olmalı mı tartışmaları yaşanırken, ŞİÖ Türkiye’yi Enerji Kulübü başkanlığına getirdi.

LNG VE DOĞALGAZ DEPOLAMASI

Boru hatlarıyla taşınan doğalgazın yanında, hem Türkiye’nin enerjide ticaret merkezi olma sürecine katkı yapacak hem de kriz dönemlerinde enerji arz güvenliği için, ülke ve kaynak çeşitliliği sağlayacak LNG’de önemli adımlar atılıyor. Hedef, LNG’nin toplam tüketim içindeki payını artırmak. Türkiye, ilk yüzen LNG terminalini hayata geçiriyor.

Enerjide sevindirici konulardan birisi de hem boru hatlarıyla hem de LNG olarak ülkeye gelen doğalgazın depolanması için terminallerin ve tesislerin yapımının hızlanmış olması. Doğalgaz depolaması, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak’ın göreve gelmesiyle en çok üzerinde durulan konulardan birisi oldu.

Bu konu gerçekten çok önemli. Çünkü, doğalgaz ithal eden ülkelerden Fransa, Almanya ve İtalya gibi ülkelerde depolama kapasitesi yıllık tüketimin yüzde 20’sinin üzerinde. Türkiye’de yıllarca ihmal edilen depolama kapasitesinin artırılması hem arz güvenliği için hem de tedarikçi ülkelerle sorun yaşandığında Türkiye’nin elinin güçlü olması için hayati derecede önemli.

DIŞ OPERASYONLARIN NEDENİ ENERJİ Mİ?

Gerçekleştirilen büyük projelerin yanında Türkiye, bu dönemde enerjide yüzde 70 oranında dışarıya olan bağımlılığını azaltmak ve dolayısıylaenerji kaynaklarında yerli üretimin payını artırmak için de çabalarını hızlandırdı.

Tüm enerji aktörlerinin bir araya geldiği, enerjiye yön veren enerji zengini ülkelerin toplandığı, tüm enerji senaryolarının konuşulduğu ve enerjinin olimpiyatı olan 23. Dünya Enerji Kongresi’nin İstanbul’da yapılması “enerji ile Türkiye’nin”özdeşleştiği bir dönemi yaşadığımızı göstermektedir.

Dolayısıyla, 2016 yılı için enerjinin en çok konuşulduğu yıl desek abartılı olmaz.

Bu yüzden Türkiye’ye asimetrik saldırıların da hızlandığı bir yıl oldu 2016.

Enerji, bu dönemin en etkili siyasi ve ekonomik güç konusu. Türkiye’nin enerji merkezi olarak, enerji arz ve talep eden ülkeler arasında güçlenmesi ve enerjide vazgeçilmez bir aktör olması, tam bir meydan okumaya karşılık geliyor.

Zaten, Türkiye’nin bu denli ağır saldırılara maruz kalmasının en büyük nedenlerinden birisi de son yıllarda enerji projeleriyle anılması ve enerjide ticaret merkezi olma sürecini hızlandırması.

[Yeni Şafak, 29 Aralık 2016]

Etiketler: