İstanbul Londra Olur mu?

|
İstanbul metrosundaki farklı coğrafyalardan insanların varlığının artmasına Türkiye kamuoyu ne türden tepkiler veriyor? Ya da "devlet aklı" bu gelişmeyi nasıl değerlendiriyordur?
  • SETA analisti Medaim Yanık, Ahmet Davutoğlu'nun medeniyet bakış açısının Türkiye'nin iç ve dış siyasetine ek katkılar sağlayacağına dikkat çekti.
  • Erdoğan'ın konuşmalarının temel motifi "bizim medeniyetimiz" vurgusudur. Dış politikada bu arayışın entelektüel mimarı ve uygulayıcısı ise Ahmet Davutoğlu'dur. Bu iki aktörün Yeni Türkiye'nin liderliğini kuracak olması Türkiye'nin karşı karşıya kalacağı yeni siyasal ontoloji hakkında net fikir vermektedir.
  • Resim Yok

    FERNAND Braudel, Medeniyetlerin Grameri adlı eserine “Medeniyet mi demek lazım, yoksa medeniyetler mi?” sorusuyla başlar. Medeniyet kelimesinin kültür kelimesiyle cebelleştiği yıllara dikkat çeken Braudel, “Dünya tarihçileri bu kelimeyi hem tekil hem de çoğul olarak kullanmak zorundalar” der.

Bu Konuda Daha Fazla :

  • Ortadoğu’nun genel durumu nedir? Ortadoğu tarihinde pek çok dönüm noktası yaşadı. Yakın dönemde de iki önemli milat var. Birisi 11 Eylül hadiseleri, diğeri de onun bir tür devamı olan Irak’ın işgali. 11 Eylül hadiseleri ve sonrasında yaşananlar aslında yeni bir düzen kurma sancılarının da hissedildiği yıllardı. Soğuk savaş dönemi sembolik olarak Berlin duvarının yıkılmasıyla sona erince eski çift kutuplu dünyadan tek kutuplu dünyaya geçişte ciddi sorunlar yaşandı.