Perspektif: Eğitim için Sosyal Ağlar

|
Bilgi ve iletişim teknolojileri toplumsal yaşamı derinden etkilemektedir. Bilgi üretimi çok hızlanmıştır. Bugün bir yılda …
  • Başlarda özgürlüklerin genişletilmesi bağlamında değerlendirilen sanal mecralara yönelik aşırı iyimser tutumların yerini korku ve endişeye bıraktığı görülmektedir. Ulus devletler Facebook ve Twitter gibi küresel şirketleri kendi egemenliklerini tehdit edici aktörler olarak değerlendirmekte ve bu yönde önlemler almaktadır.