SETA > Eğitim ve Sosyal Politikalar |
Perspektif Eğitim için Sosyal Ağlar

Perspektif: Eğitim için Sosyal Ağlar

Öğretmenler sosyal ağları hangi amaçlar için kullanmaktadır? Sosyal ağlar eğitim alanında niçin önemlidir? Sosyal ağlar eğitimin kalitesini artırmak için nasıl etkili kullanılabilir?

Paylaş
Dosyayı İndir

Bilgi ve iletişim teknolojileri toplumsal yaşamı derinden etkilemektedir. Bilgi üretimi çok hızlanmıştır. Bugün bir yılda klasik dönemin yüzyıllık bilgisi üretilerek paylaşılabilmektedir. Bu ise meslekler, aile, okul, mahalle, şehir ve ülke içindeki ilişki ağları ve iletişimin mahiyetini bir nesilde gözlemlenebilecek hızda değiştirmektedir. Ortaya çıkan imkanlar sebebiyle klasik ve sanayi toplumunda olduğu gibi “yaşın veya yaşanmışlığın” bilgiye ulaşmada önemi azalmaktadır. Yaş ve yaşanmışlığın tecrübe oluşumundaki önemi ise hala önemini korumaktadır. Bundan dolayı kurumlarda hiyerarşinin esneme ihtiyacı ortaya çıkmaktadır. Özellikle bilgiye dayalı iş sektörlerinde sanal ortamlarda “iletişim ağları” kurabilme ve bu ilişkileri yönetebilme öne çıkmaktadır.

Sanal iletişim dünyanın her bir noktasıyla etkileşimi mümkün ve doğal hale getirmiştir. Bu ise yerel ile küresel arasında bir yandan gerilim oluştururken diğer yandan açık etkileşim kanallarıyla kültürel melezlenmeleri, farklı, özgün kimliklerin ortaya çıkabilmesini ve evrensel olandan daha hızlı istifadeyi mümkün kılmıştır. Her düzeyde üretim ve sorun çözme...


İlgili Yazılar
Podcast 15 Temmuz Sempozyumu
Podcast
Podcast: 15 Temmuz Sempozyumu

Temmuz 2024

Değişen Dünyada Karnenin Anlamı
Eğitim ve Sosyal Politikalar
Değişen Dünyada Karnenin Anlamı

Ocak 2019

İyi İletişim Sonuç Getirir
Yorum
İyi İletişim Sonuç Getirir

Eylül 2018