Rapor: Hakim ve Cumhuriyet Savcılarının Eğitimi

Bu raporda geçmişten günümüze hakim ve savcıların eğitimi incelenmekte, SWOT analiziyle ihtiyaç ve riskler ortaya konularak bir model önerisi geliştirilmektedir. Öte yandan model önerisinin GRECO 4. Aşama Türkiye Raporu’yla uyumlu olması da gözetilmektedir.

Hakim ve cumhuriyet savcılarının eğitimi adalet hizmetlerinin kalitesini artıran en önemli etmendir. Fiziki altyapının geliştirilmesi ve elektronik araçların kullanılması ne kadar önemliyse hakim ve cumhuriyet savcılarının eğitimi de o derece ehemmiyetlidir. Ancak bu eğitimin kendine özgü yanları da bulunmaktadır. Örneğin bu eğitimi kim verecektir? Eğitimin içeriği ne olacaktır? Hangi dönemlerde gerçekleştirilecektir? Adalet hizmetleri aksatılmadan bu eğitimler hakim ve cumhuriyet savcılarına nasıl verilecektir? Teknolojik gelişmeler bu alanda kullanılabilir mi? Bu sorular ve cevapları bir yönüyle hakim ve cumhuriyet savcılarının bağımsızlığıyla diğer yanıyla da vatandaşların adalet hizmetlerine erişimi ve kalitesiyle yakından ilgilidir.

Mukayeseli hukukta her ülkenin kendisine özgü hakim ve savcı eğitim sistemi bulunmaktadır. Hiçbir sistem birbirine benzer nitelikte değildir ve olması da beklenmemelidir. Çünkü her ülkenin hakim ve savcı alma şekilleri ve kaynakları farklılık arz etmektedir.

Bu raporda geçmişten günümüze hakim ve savcıların eğitimi incelenmekte, SWOT analiziyle ihtiyaç ve riskler ortaya konularak bir model önerisi geliştirilmektedir. Öte yandan model önerisinin GRECO 4. Aşama Türkiye Raporu’yla uyumlu olması da gözetilmektedir.

Etiketler: