Denetim ve Özgürlük İkileminde İnternet Erişimi

Denetim ve Özgürlük İkileminde İnternet Erişimi

Bu çalışma Türkiye'deki erişimin engellenmesi rejimine yoğunlaşarak geri planda kalan teknik ve hukuki boyutu tartışmayı amaçlamaktadır.

Türkiye’de erişimin engellenmesi tartışmalarının teknik ve hukuki boyutu siyasi boyutunun gölgesinde kalmaktadır. Bu çalışma Türkiye’deki erişimin engellenmesi rejimine yoğunlaşarak geri planda kalan teknik ve hukuki boyutu tartışmayı amaçlamaktadır. Bu amaçla öncelikle erişimin engellenmesi kavramı açıklanacak ve erişimin engellenmesinde kullanılan farklı metotlara değinilecektir. Daha sonra erişimin engellenmesinin ifade hürriyeti ile ilişkisi tartışılacak, demokratik bir toplumda hangi sınırlar içerisinde bir güvenlik tedbiri olarak erişim engellenmesine başvurulabileceğinin çerçevesi çizilecektir. Bu aşamadan sonra Türkiye’deki mevcut hukuk sistemi içerisinde erişimin engellenmesi rejiminin hukuki dayanakları açıklanacaktır ve analiz edilecektir. Son bölümde ise yapılan tartışma ve analizlere dayanarak Türkiye’deki mevcut erişimin engellenmesi rejimin avantajlı ve dezavantajlı yönleri masaya yatırılarak somut geliştirme önerileri sunulacaktır.

 

Etiketler: