Perspektif: Web Teknolojilerindeki Dönüşümün Mahremiyet Bağlamında Dezavantajlı Gruplar Üzerindeki Etkileri

Web1.0’dan Web 3.0’a gelişen ve değişen teknolojik imkanlar nelerdir? Webdeki yeni uygulamaların mahremiyet üzerindeki etkileri nasıl olmuştur? Web uygulamalarından kaynaklı değişen mahremiyet algısının dezavantajlı gruplar üzerindeki mevcut ve muhtemel yansımaları nelerdir?

Devamı
Perspektif Web Teknolojilerindeki Dönüşümün Mahremiyet Bağlamında Dezavantajlı Gruplar Üzerindeki Etkileri
Türkiye de İnternet Erişimi ve Kullanımında 2022 Fotoğrafı

Türkiye’de İnternet Erişimi ve Kullanımında 2022 Fotoğrafı

Türkiye İstatistik Kurumu da Avrupa İstatistik Kurumuyla paralel bir şekilde gerçekleştirdiği Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırmalarıyla güncel durumu takip etmeye çalışıyor. Bu araştırmanın verileri Türkiye'nin son yirmi yılda teknolojik dönüşüm kapsamında aldığı yolu gösteren en önemli verilerden birisi.

Devamı

SETA Araştırmacısı Turgay Yerlikaya, İngiltere kulüplerinin başlattığı 3 günlük sosyal medya boykotunu ve sosyal medya platformlarında nefret söylemini değerlendirdi.

Hiç kuşkusuz teknolojinin tarihsel süreçte oynadığı dönüştürücü rol, bugün internet üzerinden gerçekleşmekte ve internet tabanlı teknolojik yenilikler hayatımızın hemen her alanında radikal değişimler yaratmaktadır.

Devletler Nasıl Bir Dijital Ağ Stratejisi İzliyor?

İnternetin getirdiği imkanların yanı sıra büyük tehditlerin de kaynağı olması bu alanın regüle edilmesini kaçınılmaz kılmıştır. Bu nedenle başta Almanya olmak üzere Fransa ve İngiltere gibi ülkeler sosyal medya platformları ve internet üzerinden yayın yapan mecraların denetimi konusunda öncü adımlar atmışlardır.

Denetim ve Sansür İkileminde RTÜK Yönetmeliği

Denetim ve Sansür İkileminde RTÜK Yönetmeliği

Perşembe günü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 'Radyo, Televizyon ve İsteğe Bağlı Yayınların İnternet Ortamından Sunumu Hakkında Yönetmelik' kamuoyunda yoğun biçimde tartışılmakta..

Devamı

Türkiye geçmiş yıllardaki basın özgürlüğü raporlarında nasıl ele alınmıştır? 2018 raporlarında Türkiye’nin basın özgürlüğü tablosu nasıldır? Uluslararası örgütlerin raporlarında dünyada basın özgürlüğü hangi durumdadır?

Genç seçmenler ve sosyal medya kullanımın yaygınlığını göz önünde bulunduran partiler, seçim kampanyalarında dijital unsurlara ağırlık vermeleri gerektiğinin farkındalar.

Fahrettin Altun, sosyal medyadaki operasyonel hesaplar üzerinden psikolojik harp süreci yürütüldüğünün altını çizdi.

Bu çalışma Türkiye'deki erişimin engellenmesi rejimine yoğunlaşarak geri planda kalan teknik ve hukuki boyutu tartışmayı amaçlamaktadır.