SETA > Analiz |
Analiz Yeni Korumacılık Ve Ticaret Savaşları

Analiz: Yeni Korumacılık Ve Ticaret Savaşları

Bu analiz korumacılığın tarihsel arka planı ışığında kalkınma-sanayileşme yolunda gelişmiş ülkelerin izledikleri politikaları ortaya koymakta ve korumacı politikaları irdelemektedir.

Paylaş
Dosyayı İndir

Finansal ve ekonomik krizlerden sonra devletler mevcut ekonomi ve strateji politikalarını yeni duruma adapte etmek için genelde değiştirmektedir. Son yaşanan küresel finans krizi sonrasında ülkelerin siyasi ve ekonomik hedeflerle hayata geçirdikleri korumacı ticaret politikaları gündemde daha görünür hale gelmiştir. Özellikle G20 ülkelerinde artan düzeyde bir korumacılık anlayışının varlığı göze çarpmaktadır. Kriz sonrasında ekonomik göstergelerin daha da kötüleşmesi ve bu durumun etkilerinin aktörler tarafından iyice hissedilmeye başlanmasıyla birlikte uluslararası anlaşmaları ve serbest piyasa ekonomisinin temel mantığını zedeleyen korumacı tedbirlerin uzun vadede pek çok ülke için bir kurtuluş reçetesi olacağı inancı yaygınlık kazanmıştır.

Analiz korumacılığın tarihsel arka planı ışığında kalkınma-sanayileşme yolunda gelişmiş ülkelerin izledikleri politikaları ortaya koymakta ve korumacı politikaları irdelemektedir. Bir ülkenin kendi üreticilerini her çeşit dış rekabetten koruması gerektiğini savunan korumacılığın hemen hemen bütün gelişmiş ülkelerin tarihlerinde uyguladıkları bir politika türü olarak günümüzde yeniden ortaya çıkışı ele alınmaktadır. Ayrıca çalışmada farklı biçimlerdeki devlet müdahalesini barındıran yeni korumacı politikalar ticaret ve kur savaşları ekseninde etraflıca açıklanmaktadır. Kriz sonrası yeni korumacılığın yükselişi ve günümüzdeki örnekleri de detaylı bir şekilde analiz edilmektedir.

 .