Analiz: Normalleşme Sürecinde Tarihin Popülerleşmesi ve Medya

Bu analizde resmi tarih söyleminin tartışmaya açılması tarihe olan meraktaki artışın gözlemlendiği mecraların sayısal özellikleri ve nitel içerikleri üzerinden incelenmektedir.

Türkiye’de özellikle 2002’den beri yaşanan normalleşme sürecinde ortaya çıkan unsurlardan biri de resmi tarih söyleminin tartışmaya açılmasıdır. Çoğulculaşmanın oluşturduğu eleştirel bakış ortamında –resmi tarih söyleminin aksi­ne­– tartışmaya ve sorgulamaya daha açık olan bu söylemler toplumun tarih konusunda var olan merakını daha da artırmış, bilgiye farklı kaynaklardan ulaşma imkanlarının çoğalması da bu artışta etkili olmuştur. Tarih konulu televizyon programları ve televizyon dizileri, popüler ya da akademik tarih kitapla­rı ve aylık ya da haftalık dergilerin sayısındaki artış bu durumun en açık göstergesidir. Bu analizde tarihe olan meraktaki artışın gözlemlendiği mecralar sayısal özellikleri ve nitel içerikleri açısından incelenmektedir.

Tarih konusunun önceki yıllara göre daha görünür hale gelmesi konuyu daha zengin kaynak ve örnekleme ile analiz etme imkanını da vermektedir. Sosyal medyada birkaç saat ya da birkaç dakikalık gündemler ilgi çekiyor olsa da tarih kamuoyunun ilgi gösterdiği uzun soluklu gündem konularının başında gelmektedir. Tarih konusunda yazılı ve görsel medyadaki bu çeşitliliğin üzerinden ileriye dönük ne gibi adımlar atılabileceği analizin öneriler kısmında sunulmaktadır.

Etiketler: