Analiz: İnsani Sermayeye Kritik Yatırım | Erken Çocukluk Eğitimi

Bu analiz erken çocukluk eğitimin kritik önemini vurgulamakta, dünyadaki gelişmeler ve 2023 Eğitim Vizyonu’nun hedefleri perspektifinde Türkiye’deki erken çocukluk hizmetlerini ele almaktadır.

Erken çocukluk dönemi beyin gelişimi açısından kritik bir dönemdir. Beyin gelişimi bu dönemde büyük ölçüde tamamlanır. Erken çocukluk eğitimi ilerleyen yılların sağlıklı ve üretken bireylerini yetiştirmek için gerekli bir müdahaledir. Nitelikli erken çocukluk eğitimi için kullanılan kaynaklar ekonomik ve toplumsal gelişmenin artması ve toplumsal eşitsizliklerin giderilmesi için yapılması gereken önemli yatırımlardır. Bu dönemdeki yatırım ve eğitimin maliyeti daha sonraki yıllara göre düşük fakat getirisi daha yüksektir. Çeşitli çalışmalar en muhafazakar tahminlerde bile bir birimlik yatırımın getirisinin en az altı birim olduğunu göstermektedir. Bu sadece bireysel getiri tahminidir. Toplumsal getiri çok daha yüksektir.

Eğer sağlıklı çocuklar, başarılı öğrenciler, üretken bireylerden oluşan dokusu güçlü ve adil bir toplum, refahın artması, gelişmiş ekonomiler grubuna dahil olmak isteniyorsa erken çocukluk eğitimine verilen önemi ciddi biçimde artırmak gerekmektedir. Türkiye halen bu alanda birçok ülkenin gerisinde ve dünya ortalamasının altındadır.

Erken çocukluk eğitimine önem verilmezse toplumsal ve bireysel riskler önemli ölçüde artacaktır. Ekonomik bakımdan orta seviyede, çeşitli eşitsizlikleri içeren, suç oranı yüksek huzursuz bir toplumdan kaçınmak için gerekli adımların gecikmeden atılması gerekmektedir.

Bir çocuğun ilk aylarında ve yıllarındaki deneyimi onun okula başladığında öğrenmek için istekli olup olmadığını belirler. Çocuk okula başladığında ailesi ve bakıcıları onun başarı veya başarısızlığını zaten hazırlamıştır. Çevre ve toplum çocuğun ailesine çocuğun gelişimi için ya destek olmuş veya engellemiştir.

 

Dr. T. Barry Brazelton 

Children’s Hospital Medical Center, Boston, Massachusetts

Etiketler: