5 Soru: Çocuklarda “Ekrana Yapışma” Riskleri

Çocuklar arasında teknolojinin kullanım sıklığı ne durumdadır? Koronavirüs salgını çocukların ekran kullanım süresini nasıl etkiledi? Ekran kullanım süresinin artışı çocukların iyi olma halini nasıl etkilemektedir? Ekran bağımlılığıyla nasıl baş edilebilir? Çocukların teknoloji kullanımı nasıl avantajlı duruma getirilebilir?

Devamı
5 Soru Çocuklarda Ekrana Yapışma Riskleri
5 Soru Koronavirüs Salgını Sürecinde Evde Olan Küçük Çocuklar ve

5 Soru: Koronavirüs Salgını Sürecinde Evde Olan Küçük Çocuklar ve Çocuk Kitapları

Erken çocukluk döneminde çocuklara kitap okumak neden önemlidir? Kitap okumak çocukların gelişimlerini nasıl etkiler? Koronavirüs sürecinde çocukların mevcut durumu nedir? Koronavirüs sürecinde çocuklara kitap okuma alışkanlığı nasıl kazandırılır? Koronavirüs sürecinde çocuklarla ne tür kitap çalışmaları yapılabilir?

Devamı

Koronavirüs (Covid-19) salgını eğitimi nasıl etkiledi? Dijital eğitim sürecine öğretmenler nasıl katkı sağlayabilir? Dijital eğitim sürecinde öğretmen-öğrenci iletişimi nasıl olmalıdır? Dijital eğitim öğretmen eğitimlerinde kullanılabilir mi? Öğretmenler bu süreçten nasıl etkilendi?

Koronavirüs Sürecinde Erken Çocukluk

Okul öncesi dönem çocukları bu süreçten nasıl etkilenir? Koronavirüs salgını çocuklara nasıl anlatılabilir? Çocukların sürece dair endişelerini azaltmak için neler yapılabilir? Evde kalma süreci çocuklar ile nasıl yürüyecek? Açık havada yapılacak ne tür etkinlikler ile sürece katkı sağlanabilir?

Bu analiz erken çocukluk eğitimin kritik önemini vurgulamakta, dünyadaki gelişmeler ve 2023 Eğitim Vizyonu’nun hedefleri perspektifinde Türkiye’deki erken çocukluk hizmetlerini ele almaktadır.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Bu Ülkenin Geleceği İçin Mutabakata İhtiyacımız Var

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, "Bizim toplumumuza şu mesajı vermemiz lazım. Bizim kendi çocuklarımızın, bu ülkenin, bu milletin, bu toprakların geleceği için bir mutabakata ihtiyacımız var." dedi.

Devamı
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk Bu Ülkenin Geleceği İçin Mutabakata
Yerel Yönetim-Eğitim İlişkisinin Güçlendirilmesi Niçin Önemlidir

Yerel Yönetim-Eğitim İlişkisinin Güçlendirilmesi Niçin Önemlidir?

Türkiye kritik zamanlardan geçiyor. Bir yandan yerel seçimlere sayılı günler kaldı. Bir yandan da uluslararası güç dengelerinde yoğun dalgalanmalar yaşanmaktadır.

Devamı

Milli Eğitim Bakanlığı, "Öğretmenlik Meslek Yasası" çıkarmak üzere hazırlık yaptığını kamuoyuna duyurdu. Dünyada yaşanan hızlı değişim, eğitim sistemini de etkilemektedir.

Şartlı Eğitim Yardımlarıyla ilgili politikanın geliştirilmesinde..

Türkiye’de erken çocukluk eğitimi uygulamaları hangi aşamadadır? OECD ülkelerinde erken çocukluk eğitiminin durumu nedir? 2023 Eğitim Vizyonu’nun erken çocukluk eğitimiyle ilgili hedefleri nelerdir? 2023 Eğitim Vizyonu kapsamında erken çocukluğun niteliğini artırıcı ne tür çalışmalar yapılabilir?

2023 Eğitim Vizyon Belgesi, içerdiği başlıklar ve ortaya koyduğu hedefler bakımından eğitim sistemimizi iyileştirme adına umut verici bir adım olarak değerlendirilebilir. Ancak beyan edilen bu hedeflerin somut politikalara dönüşümü için güçlü eylem planlarına, bu planları uygulamaya koyacak nitelikli insan kaynağına ve kurumsal kapasiteye ihtiyaç var.

Ziya Selçuk'un sunduğu vizyon belgesi niyet ve irade beyanı olması, gidilmesi gereken ana yolların belirlenmesi ve eğitimin ana sorunlarını yazılı bir metinde tespiti bakımından çok önemlidir. Eğitim paydaşlarının eğitimle ana konuların ne olduğu ve sorumlulardan neler beklenilmesi gerektiği açısından yol gösterici olmuştur.

TÜRKİYE'NİN en önemli meselelerinden birisinin eğitim olduğu konusunda hemen herkes ittifak ediyor..

Bu analizde Kur’an Kursları Okul Öncesi Din Eğitimi Projesi’nin programı, öğreticileri ve uygulanmasına yönelik mevcut durumun ortaya konulması amaçlanmıştır.

OECD genelindeki genç yetişkinlerin hayatları boyunca en azından bir kez lise üstü eğitime girme oranının ortalama %68 olacağı tahmin edilirken, bu oran Türkiye için %94…