Yargıda E-Duruşma Dönemi

Kamuoyunda Üçüncü Yargı Paketi olarak bilinen 28.07.2020 tarihli ve 7251 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile yargıda yeni bir dijital uygulamaya geçilmiştir.

  • Moderatör :Cem Duran Uzun, SETA
  • Konuşmacılar: Hakan Öztatar, Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürü
    Erdal Yerdelen, ASBÜ
    Nesibe Kurt Konca, SETA

Elektronik duruşma adı verilen “Ses ve Görüntü Nakli Yoluyla Duruşmanın Yapılması” yöntemiyle özellikle koronavirüs salgınının tüm kamusal hizmetler gibi adli faaliyetleri de etkilediği de bir dönemde hem vatandaşların hak arama özgürlüğünü teminat altına alınıyor hem de salgının tehdit ettiği adliye binalarındaki yoğunluğun önüne geçilmesi amaçlanıyor. Web panelde elektronik duruşma yöntemi uygulaması yargı reformu perspektifiyle SETA Hukuk ve İnsan Hakları Direktörü Cem Duran Uzun moderatörlüğünde Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürü Hakan Öztatar, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Erdal Yerdelen ile SETA Araştırmacısı Doç. Dr. Nesibe Kurt Konca tarafından değerlendirilecek ve tartışılacaktır.

Etiketler: