“Türkiye’nin İnsan Kaynağının Belirlenmesi’ Raporu Açıklandı

“Türkiye'nin İnsan Kaynağının Belirlenmesi” başlıklı proje raporunun tanıtım toplantısı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün'ün katılımıyla SETA'da yapıldı.

SETA tarafından Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı adına hazırlanan “Türkiye’nin İnsan Kaynağının Belirlenmesi” proje raporunun tanıtım toplantısı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün’ün katılımıyla gerçekleşti.

Toplantının açılış konuşmasını, proje ekibinde yer alan SETA araştırmacısı Murat Özoğlu gerçekleştirdi. Özoğlu konuşmasında, projenin 107 firma ile derinlemesine mülakat yapılarak, 2.018 firmaya da anket uygulanarak şekillendirildiğini belirtti. Türkiye’de işgücü piyasasında en temel sorunun işsizlik sorunu olduğu belirten Özoğlu, bu sorunun, çalışabilir yaştaki genç nüfusun artması, artan işgücüne yeterli iş imkânının sağlanamaması ve göç, tarım sektöründen kayma ve eğitim gibi çeşitli problemlerden kaynaklandığını belirtti.

Toplantı, Özoğlu’ndan sonra proje araştırmacılarından Prof.Dr. Tekin Akgeyik’in konuşmasıyla sürdü. Alageyik konuşmasında, Türkiye’de işgücü piyasasında göze çarpan temel sorunlara değinirken, yaptıkları çalışmanın Türkiye’deki işgücü piyasasının arz ve talebi arasındaki uyum sorununu teyit ettiğini belirtti. Türkiye’deki işgücünün yüzde 35’inin sahip olduğu beceri düzeyinin altında bir işte çalıştığını ifade eden Akgeyik, mezun öğrencilerin sahip oldukları beceriler ile işverenlerin talep ettiği beceriler arasındaki uyumsuzluğa dikkat çekti. Nitelikli işgücü bulamama sorununun firmaların büyümeye ilişkin planlarını sınırladığı ifade eden Akgeyik, araştırmaya göre Türkiye’de şirketlerin özellikle insan kaynakları açısından henüz kurumsallaşmaktan oldukça uzakta olduğunun da altını çizdi.

ERGÜN: “NİTELİKLİ İŞGÜCÜ KADAR NİTELİKLİ FİRMAYA DA İHTİYAÇ VAR”

Toplantıda son olarak söz alan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün ise Türkiye’de insan kaynaklarının geliştirilmesine yönelik hazırladıkları Sanayi Strateji Belgesi’yle birlikte işgücü piyasasının sorunlarını ve bu sorunların çözümlerini ortaya koymayı hedeflerini; SETA’ya hazırlattıkları “Türkiye’nin İnsan Kaynağının Belirlenmesi” projesinin ise bu sorunların tespiti ve kalıcı çözümlerinin sağlanabilmesi adına önemli bir çalışma olduğunun altını çizdi. Türkiye’de işgücü piyasasının gelişmesi için en temel unsurun eğitim olduğunun altını çizen Ergün, Türkiye’nin ihtiyacı olan işgücüne vasıf ve beceri kazandırmak için uygulamaya koydukları projeleri hatırlattı. Türkiye’nin nitelikli işgücü kadar nitelikli firmaya da ihtiyacı olduğunu belirten Ergün, bu sorunun eğitim, destek ve kurumsallaşma ile aşılabileceğini kaydetti. Türkiye’de ortalama işletme ömrünün 4,5 yıl olduğunu ifade eden Ergün, fazla stok ve krizin nasıl aşılacağını bilmemenin işletmelerin ömrünü kısaltan en temel etken olduğunu belirtti. “Artık ileri teknolojiye geçip yüksek katma değerli işler yapmamız lazım” diyen Ergün, SETA’nın hazırladığı projenin işgücü piyasasının sorunlarına kalıcı çözümler bulmak adına önemli bir aşama olduğunu kaydetti.

Toplantı, Bakan Ergün’ün konuşmasının ardından soru-cevap kısmı ile sürerken, proje araştırması sonucu öne çıkan bazı bulgular ve öneriler şu şekilde sıralandı:

  • Türkiye’de firmalar işe alımlarda tanıdık ve referanslar ile doğrudan başvu
Etiketler: