Perspektif: Türkiye Ekonomisinde Görünüm: 2016 1. Çeyrek Nasıl Geçti?

İktisadi aktivite nasıl bir tempo sergiledi? İşgücü piyasasında görünüm ne oldu? Cari açıkta son durum ne?

Küresel ve yerel konjonktürdeki belirsizliklerin yoğun olarak yaşandığı 2015 yılında, Türkiye ekonomisi söz konusu olumsuzluklardan etkilenmekle birlikte, hedeflemiş olduğu yüzde 4 oranındaki büyüme performansına ulaştı. Söz konusu hedefin gerçekleştirilmiş olmasında, son çeyrekte ekonominin hızlanarak yüzde 5,7 oranında bir Gayrisafi Yurtiçi Hasıla (GSYH) artışı gerçekleştirmesi etkili oldu. Türkiye ekonomisinin 2016 1. çeyreğindeki performansı ise, 10 Haziran 2016 tarihinde açıklanacak GSYH verileri ile net bir görünüm kazanacak. Bu perspektif çalışması, GSYH verileri açıklanmadan önce ilgili dönemdeki büyüme dinamiklerini sorgularken, işgücü piyasası ve cari denge gibi temel göstergelere de değinerek Türkiye ekonomisinin 2016 ilk çeyreğindeki görünümünü analiz ediyor.

Etiketler: