Analiz: INF Anlaşması’nın Askıya Alınması | Nedenler ve Muhtemel Sonuçları

|
Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler (Intermediate-Range Nuclear Forces, INF) Anlaşması’nın ABD ve Rusya tarafından askıya alınması …

Bu Konuda Daha Fazla :

  • Şu an dünyanın tek süper gücü sistemden uzak. Bazı bölgelerde kurduğu güvenlik şemsiyesini geri çekti. Bölgeler iç gerginliğe savruldu. Fakat uluslararası sistem hala tek kutuplu olduğundan bölgelerde doğacak çatışmalar bile bölgesel kalacaktır.

  • Moskova'da üzerinde anlaşmaya varılan maddeler Suriye krizinin çözümüne yönelik makro plan niteliğinde. Başta Astana olmak üzere bundan sonraki görüşmeler ise muhtemelen sahanın nasıl dizayn edileceği ile ilgili olacak.

  • Bu çalışma siber-uzayı bireyin ve devletin güvenliğine ilişkin tehdit algılamalarından öteye taşımakta, küresel güvenlik ortamındaki belirsizlik ve istikrarsızlığı tetikleyici başat ögelerden birisi olarak yansıtmaktadır.

  • Türkiye, Rusya ve İran arasındaki Halep mutabakatı Türkiye’nin dış politika kodlarında bundan sonra müstakil bir revizyonizm siyaseti mi izleyeceği yoksa mevcut parçalanma ve tehditler yüzünden dengeleyici ve statükocu rolüne geri mi döneceği konusuna dair ipuçları içeriyor.

  • Türkiye, Suriye krizinin başladığı günden bu yana yürütülmeye çalışılan neredeyse tüm barış girişimlerinin parçası olmuş ve bunlarda aktif roller oynamıştır. Bu yönüyle Türkiye’nin yeni müzakere sürecinin de parçası ve garantörü olması önemlidir.