Analiz: Siber Tehditlerle Mücadelede Farkındalık ve Hazırlık

Bu çalışma siber-uzayı bireyin ve devletin güvenliğine ilişkin tehdit algılamalarından öteye taşımakta, küresel güvenlik ortamındaki belirsizlik ve istikrarsızlığı tetikleyici başat ögelerden birisi olarak yansıtmaktadır.

Bu çalışma siber-uzayı bireyin ve devletin güvenliğine ilişkin tehdit algılamalarından öteye taşımakta, küresel güvenlik ortamındaki belirsizlik ve istikrarsızlığı tetikleyici başat ögelerden birisi olarak yansıtmaktadır. Bu minvalde siber-uzay alanındaki gelişmelerin günümüzde ulaştığı noktayı, bireysel ve kolektif güvenlik sorunlarına etkisi, tehdit algısının boyutu, savaş alanının sui generis karakteristiği, mücadelenin çehresi ve seyrine odaklanarak güncel vakalar üzerinden izah etmektedir. Çalışmada siber güvenlik alanının, ulusal ve global ölçekli teknolojik ve kriminolojik bir sorundan, stratejik bir meseleye evriminin serencamına da yer verilmektedir. Ayrıca yeni siber tehdit alanları ve türleri karşısında ulusal ve uluslararası/uluslarüstü düzeyde yerel ve uluslararası aktörlerin alabileceği her türlü güvenlik önlemleri, iş birliği ve koordinasyon mekanizmalarıyla birlikte hukuki ve diğer caydırıcı unsur ve uygulamaların neler olabileceği de tartışılmaktadır.

Etiketler: