Erken Çocukluk Eğitiminden Istihdama Sartlı Eğitim Yardımı Öneriler

Erken Çocukluk Eğitiminden Istihdama Sartlı Eğitim Yardımı: Öneriler

Şartlı Eğitim Yardımlarıyla ilgili politikanın geliştirilmesinde..

Devamı

Prof. Dr. Duran, 'Sosyo-ekonomik özellikleri açısından kırılgan olan çocukların, sosyal yardımlarla desteklenerek eğitim sürecine dahil edilmesi, Türkiye'de gelir eşitsizliğinin azalması için oldukça önemlidir.' dedi.

Bu rapor 2003’ten bugüne uygulanan “Şartlı Eğitim Yardımı”nı incelemektedir.